Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości

W Polsce króla MaciusiaW Polsce króla MaciusiaW Polsce króla MaciusiaW Polsce króla MaciusiaW Polsce króla MaciusiaW Polsce króla MaciusiaW Polsce króla MaciusiaW Polsce króla Maciusia
Ilustracja: Iwona Chmielewska

Samorząd uczniowski, gazeta szkolna, parlament dziecięcy - w czasie zajęć uczniowie i uczennice będą mogli zajrzeć do laboratorium demokracji Janusza Korczaka.


Wykonując na wystawie zadania i ćwiczenia młodzież sprawdzi, jakie prawa i obwiązki wiążą się z samorządnością.

Słowa kluczowe: Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska, Dom Sierot, sądy, gazeta, demokracja, prawa dziecka

Możliwe terminy: codziennie (oprócz wtorków), godziny: 10.15 – 11.45, 13.00 – 14.45

Czas trwania warsztatów: 90 minut

Miejsce warsztatu: wystawa czasowa "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości"

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów:  120 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacje: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

21.08.2018