Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzielanym zamówienia na wykonanie wystawy "W Polsce króla Maciusia"

Muzeum Historii Żydów Polskich informuje o udzielanym zamówieniu na wykonanie wystawy "W Polsce króla Maciusia".


Podstawa udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1  pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii "Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne".

Przedmiot zamówienia: Wykonanie wystawy "W Polsce króla Maciusia”. 

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą na wykonanie wystawy czasowej według załączonego projektu wykonawczego, a w szczególności:

 • wykonanie gablot ekspozycyjnych,
 • wydruk i montaż grafik na ściany, tekstów, podpisów do obiektów,
 • zakup wymaganych elementów scenografii wystawy,
 • montaż elementów scenografii wystawy w przestrzeni sali wystaw czasowych,
 • wykonanie zabudowy wystawy, w tym ścian i konstrukcji ściennych,
 • wykonanie wszelkich prac malarskich,
 • wykonanie manualnych stanowisk interaktywnych,
 • demontaż wystawy po jej zakończeniu.

Termin negocjacji: 3 września 2018 roku.

Miejsce negocjacji: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na wykonanie wystawy "W Polsce króla Maciusia"
  Pobierz plik 37.69 KB / PDF