Zbiory

Bezcenne dary trafiły do naszych zbiorów

Dach synagogi w Gwoźdźcu to jedna z najpiękniejszych przestrzeni wystawy stałej. Ulubione miejsce naszych widzów wzbogaci się o dwa oryginalne, kunsztownie wykonane ze srebra obiekty z XVIII wieku: Koronę na Torę i Tarczę na Torę.

Korona o niezwykle oryginalnej ornamentyce jest niezwykle rzadkim artefaktem w muzealnych kolekcjach. Zdobiona wizerunkami przedmiotów ze Świątyni Jerozolimskiej – menory, tablic z Dziesięciorgiem Przykazań, stołem na chleby pokładne i uzupełniona hebrajskimi inskrypcjami z Księgi Powtórzonego Prawa z całą pewnością przyciągnie uwagę zwiedzających.

Wraz z kutą w srebrze Tarczą na Torę z inskrypcją donacyjną: "To dar reb Abrahama syna reb Mojżesza w roku 1779" uzupełni prezentację Tory w gablocie aron ha-kodesz.

Wraz z Tarczą i Koroną na Torę, w zbiorach Muzeum POLIN znalazł się także srebrny jad – wskazówka do Tory z bes medreszu jesziwy w Białymstoku.

Obiekty podarowane zostały przez Ronalda Laudera. Za pośrednictwem North American Council i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny przekazane zostały Muzeum POLIN przez Barbarę Kirshenblatt-Gimblett.

 

Darczyńca