Nauka

Jan Rybak

Jan Rybak

Jan Rybak jest doktorantem na Wydziale Historii i Cywilizacji Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Jego badania dotyczą ruchu syjonistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej podczas I wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu. W swoim projekcie badawczym skupia się na działaniach lokalnych aktywistów syjonistycznych w społecznościach żydowskich. Bada, w jaki sposób starali się zmienić codzienne życie ludzi i połączyć „wielkie” idee ruchu narodowego z wymaganiami, problemami i wyzwaniami dnia codziennego.

Jan Rybak jest także członkiem stowarzyszonym Centrum Studiów Żydowskim im. Selmy Stern w Berlinie i regularnie wykłada na Wydziale Historii i w Centrum Studiów nad Kulturą Żydowską Uniwersytetu w Salzburgu.

Podczas pobytu badawczego GEOP w Muzeum POLIN i Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma Jan Rybak będzie pracował nad swoim projektem badawczym zatytułowanym „Syjonizm codzienny w Europie Środkowo-Wschodniej: narodziny narodu podczas wojny i rewolucji, 1914–1921”. Zbada stosunek między społecznościami żydowskimi, aktywistami narodowymi, zmieniającymi się władzami państwowymi i innymi aktorami politycznymi podczas wielu szeroko zakrojonych transformacji w trakcie I wojny światowej, zrywów rewolucyjnych, upadków imperiów, tworzenia nowych państw, itp. Przeanalizuje, w jaki sposób lokalni aktorzy interpretowali te zmiany, formułowali swoje odpowiedzi i szukali miejsca dla siebie w nowym porządku. Wynikiem tych badań będzie artykuł naukowy i wkład do rozprawy doktorskiej.

Jan Rybak będzie rezydentem Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma od października do grudnia 2018. 

 

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.