Muzeum

Oświadczenie Muzeum POLIN i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w sprawie tragedii w Pittsburgu

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Pracownicy Muzeum POLIN i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny są wstrząśnięci wiadomością o masakrze dokonanej na członkach kongregacji Drzewo Życia w Pittsburgu. Jedenastu niewinnych ludzi zostało brutalnie zamordowanych podczas szabasowego nabożeństwa w synagodze.


Nienawiść i agresja, które powodowały sprawcą masakry są absolutnym przeciwieństwem systemu wartości, który wyznajemy w Muzeum POLIN. Zajmując się polsko-żydowską historią staramy się promować dialog w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia. Opowiadamy o przeszłości, włącznie z jej najtragiczniejszym rozdziałem, wzmacniając tym samym świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą nienawiść. Dlatego z ogromnym niepokojem obserwujemy szerzenie się nastrojów antysemickich na świecie. Oby publiczne oburzenie wywołane tragedią w Pittsburgu wzmocniło we wszystkich przekonanie o konieczności przeciwstawiania się wszelkim przejawom nienawiści.

Składamy najszczersze kondolencje rodzinom zamordowanych, członkom kongregacji przy synagodze Drzewo Życia oraz całej żydowskiej społeczności miasta Pittsburgh. Łączymy się z Wami w smutku i żałobie po tych, których niewinne życie zostało brutalnie przerwane.

Z wyrazami najgłębszego żalu Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce