Ogłoszenie
05.11.2018

PZP.271.28.2018 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN" (znak sprawy: PZP.271.28.2018).

Poniżej Zamawiający zamieszcza niezbędne dokumenty do zapoznania się przed złożeniem oferty.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 413.46 KB / PDF
 • SIWZ z załącznikami
  Pobierz plik 941.35 KB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 91.88 KB / ZIP
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Pobierz plik 320.19 KB / PDF
 • SIWZ z załącznikami - ZMIANA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Pobierz plik 937.88 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SIWZ
  Pobierz plik 256.5 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 596.59 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 829.9 KB / PDF