Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na prowadzenie archiwum zakładowego i koordynację czynności kancelaryjnych

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest prowadzenie archiwum zakładowego i koordynacja czynności kancelaryjnych. 

Zakres realizacji zamówienia:

 • koordynacja czynności kancelaryjnych - bieżący nadzór nad przestrzeganiem i prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją, doboru odpowiednich do załatwianych spraw klas z wykazu akt (JRWA), prawidłowego zakładania spraw, prowadzenia akt spraw i przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego;
 • prowadzenie archiwum zakładowego,  w tym przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych, dbanie o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji, porządkowanie i udostępnianie pracownikom przechowywanej dokumentacji, przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • szkolenie nowych pracowników i współpracowników w zakresie znajomości przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
 • bieżąca aktualizacja wewnętrznych przepisów, w szczególności Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, JRWA oraz przeprowadzanie procedur akceptacji przez Archiwum Państwowe;
 • konsultacje w sprawie zgodności elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) z instrukcją kancelaryjno-archiwalną obowiązującą w Muzeum.

Prosimy o przesłanie CV i oferty na formularzu ofertowym (wzór oferty i oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 1 ) z podaniem stawki brutto za 1 godzinę oraz za całość zamówienia na adres e-mail: [email protected] najpóźniej do 27 grudnia 2018 roku.

Pełna treść zapytania, z opisem kryteriów oceny i szczegółowymi informacjami na temat realizacji zlecenia oraz załącznikami, znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe
  Pobierz plik 221.87 KB / PDF
 • Załącznik 1. Formularz ofertowy i oświadczenia
  Pobierz plik 16.3 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 2. Istotne postanowienia umowy
  Pobierz plik 271.75 KB / PDF