Muzeum

Umowa o współpracy Muzeum POLIN i Mémorial de la Shoah w Paryżu

od_lewej_Jaques_Fredj_dyr_Memorial_de_la_Shoah_Pierre_Levy_Ambasador_FR_w_PL_Dariusz_Stola_dyr_Muzeum_POLIN_na_wystawie_stalej_Muzeum_POLIN_z_umowa
od lewej: Jaques Fredj - dyr. Memorial de la Shoah, Pierre Levy - Ambasador Francji w Polsce oraz Dariusz Stola - dyrektor Muzeum POLIN z umowa: fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

W piątek 18 stycznia dyrektor Muzeum POLIN prof. Dariusz Stola i dyrektor Mémorial de la Shoah Jacques Fred. podpisali umowę współpracy między instytucjami. W uroczystości w Muzeum POLIN wziął udział również ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy.


Instytucje łączą swoje siły, by wspólnie – w Polsce i we Francji – poprawiać znajomość problematyki Zagłady europejskich Żydów. Chodzi przede wszystkim o przekazywanie wiedzy, pielęgnowanie pamięci o ofiarach i edukacja przyszłych pokoleń w imię zapobiegania podobnym tragediom w przyszłości. Współpraca naukowa, dydaktyczna, szkolenia dla nauczycieli, wizyty studyjne, seminaria szkoleniowe i warsztaty, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między pracownikami obydwu instytucji, podnoszenie kwalifikacji przewodników – w takim praktycznym wymiarze będą kooperować Muzeum POLIN i Mémorial de la Shoah.

- Mémorial de la Shoah to najważniejsza instytucja we Francji zajmująca się upamiętnieniem Zagłady Żydów i jedna z ważniejszych w Europie. Posiada olbrzymie, niezwykłej wartości zbiory archiwalne i muzealne oraz bardzo wiele cennych dokumentów z zakresu II wojny światowej m.in. wykradzione dokumenty francuskiej policji dotyczące deportacji Żydów francuskich, w tym tych polskiego pochodzenia, do Auschwitz. Zajmuje się również edukacją. – mówił w czasie uroczystości prof. Dariusz Stola.

Obie strony zapowiadają także wzajemną wymianę informacji historycznej i dostęp do zasobów cyfrowych z poszanowanie praw do ich użytkowania ich oraz współpracę ekspercką w zakresie programów i kulturalnych i naukowych. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie wystawy stałej „1000 lat historii Żydów polskich” i czasowej „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Tego samego dnia dyrektor Memorial de la Shoah podpisał równie umowę o współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.