Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Słowa, które ranią. Cyberprzemoc wśród młodzieży

Przyjazna Polska. Młodzież przeciw mowie nienawiści - warsztaty dla szkół ponadrpodstawowych. Zdjęcie: W zaciemnionym pomieszczeniu grupa młodzieży z nauczycielką pochyla się nad drewniana ławą. Na ławie leżą kartki a4 z nadrukowanymi informacjami.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Mowa nienawiści tworzy świat pełen lęku. Młodzież styka się z nią w szkole, wśród rówieśników, w Internecie. Jak ma na nią reagować?

W czasie warsztatów uczniowie i uczennice dowiedzą się tego, uczestnicząc w różnorodnych ćwiczeniach i analizując konkretne sytuacje znane im z codziennego doświadczenia. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w warsztatach sprawi, że młodzież będzie rzadziej używać mowy nienawiści i częściej wspierać osoby, które padają jej ofiarą.

Słowa kluczowe: mowa nienawiści, dyskryminacja, różnorodność, reagowanie

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne