Muzeum

Oświadczenie dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Dariusza Stoli

Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Z zadowoleniem przyjąłem wiadomość, że założyciele Muzeum POLIN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – osiągnęli porozumienie w sprawie sposobu wyboru dyrektora muzeum na następną kadencję.

Otwarty konkurs o jasnych regułach i uzgodnionym składzie komisji konkursowej to właściwe rozwiązanie. Zamierzam w nim wystartować.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora będzie pełnił Zygmunt Stępiński, obecny zastępca dyrektora, który pracuje w muzeum od blisko siedmiu lat i wielokrotnie dowiódł swego zaangażowania i fachowości. Jestem przekonany, że potrafi dobrze tę rolę wypełnić. Mam też pełne zaufanie do pozostałych wicedyrektorów – Jolanty Gumuli i Doroty Keller-Zalewskiej, które pozostają na swych stanowiskach. Muzeum ma ustaloną wieloletnią strategię działania i szczegółowy plan pracy na rok 2019, który będzie realizowany bez zmian.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ostatnich dniach okazywali nam na różne sposoby swoje poparcie i solidarność. Cieszę się, że Muzeum POLIN ma tak wielu przyjaciół w Polsce i na świecie. W chwilach napięcia i niepewności takie gesty mają szczególna wartość. Będziemy o nich pamiętać z wdzięcznością.