Edukacja

Nowe publikacje, przeznaczone dla Policji

Przewodniki dla policji
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W ramach projektu "Edukacja antydyskryminacyjna dla grup zawodowych", realizowanego dzięki wsparciu Fundacji Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość (EVZ), powstały materiały edukacyjne dla Policji.

Broszury, przygotowane przez zespół Muzeum POLIN i Fundacji Dialog Pheniben, wspierany przez ekspertki i ekspertów z Policji, są dystrybuowane w środowisku policyjnym. Dostępne są też na stronach internetowych szkół policyjnych i poszczególnych jednostek Policji:

Materiały te, używane podczas szkoleń, maja pomóc policjantom i policjantkom w służbie i pracy wśród społeczności romskiej i żydowskiej.

 

Projekt finansowany dzięki dotacji Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość

Foundation Remembrance Responsibility Furute

07.03.2019