Muzeum
5.03.2019

Relacja: Gala Sprawiedliwi 2019

Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie ogłosił nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego 2019. Uroczystość miała miejsce 5 marca 2019 w Muzeum POLIN.

W tym roku uhonorowani zostali:

 • Arsienij Borisowicz Roginski - rosyjski historyk i działacz polityczny, przewodniczący Stowarzyszenia "Memoriał", które badało zbrodnie stalinowskie. Od 2012 był również członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Bez pomocy Rogińskiego i jego współpracowników nie byłoby możliwe udokumentowanie prześladowań Polaków przez władze ZSRR,
   
 • Ewelina Lipko-Lipczyńska - nauczycielka języka polskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego. Podczas wojny wraz z ojcem i siostrami uratowała czterdziestu Żydów, za co w 1966 roku odebrała przyznany przez Yad Vashem medal Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, a w 1997 honorowe obywatelstwo Państwa Izrael. W 1968 roku otwarcie protestowała przeciwko aresztowaniom studentów i antysemickiej nagonce, 
   
 • Raoul Wallenberg - szwedzki dyplomata, który od 1944 roku pracował jako sekretarz ambasady szwedzkiej w Budapeszcie. Korzystając ze swojej pozycji lecz ryzykując życie, ratował węgierskich Żydów przed deportacją do Auschwitz. 

W czerwcu w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego zostaną posadzone poświęcone im drzewka oraz odsłonięte pamiątkowe kamienie.

Spośród tych, którzy w czasie wojen i terrorów sprzeciwiali się złu, dla Muzeum POLIN szczególnie ważni są bohaterowie czasów Zagłady, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, których historie dokumentujemy i popularyzujemy. Wierzymy, że ich postawy, którym cześć 6 marca oddajemy w całej Europie, choć rzadkie, są jednocześnie uniwersalne. Dlatego od lat z dumą wspieramy Dom Spotkań z Historią w popularyzowaniu idei Sprawiedliwych i ich warszawskiego ogrodu.

– Jolanta Gumula, dyrektor ds. programowych Muzeum POLIN.


Wyboru spośród zgłoszonych kandydatur dokonał Komitet Ogrodu Sprawiedliwych. Nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego 2019 ogłosił przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie, Zbigniew Gluza. Życiorysy Sprawiedliwych zaprezentowane zostały w krótkim filmie, a wspomnienia o nich odczytała Maja Komorowska. Galę uświetnił koncert Janusza Olejniczaka.

Wśród licznie zgromadzonych gości gali znaleźli się

 • Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, w tym Anna Stupnicka-Bando, prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych,
 • Ambasadorzy Izraela i Francji,
 • przedstawiciele ambasad Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Słowenii,
 • reprezentanci Urzędu Miasta St. Warszawy,
 • radni miejscy,
 • dyrektorzy instytucji kultury.
   

Tytułem Sprawiedliwego mogą być uhonorowane jedynie osoby nieżyjące. Od 2014 r. w Ogrodzie Sprawiedliwych na skwerze Generała Jana Jura-Gorzechowskiego w Warszawie dotychczas uhonorowani zostali: Władysław Bartoszewski, Marek Edelman, Natalia Gorbaniewska, Magdalena Grodzka-Gużkowska, Petro Hryhorenko, Jan Jelinek, Jan Karski, Roberto Kozak, Rafał Lemkin, Antonia Locetelli, Tadeusz Mazowiecki, Nelson Mandela, Hasan Mazhar, Witold Pilecki, Anna Politkowska, Armin Wegner, ks. Jan Zieja i ks. Adalbert Wojciech Zink.

 

Organizatorzy gali: Dom Spotkań z Historią, Muzeum POLIN

Partnerzy: Muzeum Historii Polski, Gariwo

Więcej: www.sprawiedliwi.org.pl