Edukacja

Wykłady nt. społeczności romskiej i żydowskiej w szkołach policyjnych

Wykłady nt. społeczności romskiej i żydowskiej w szkołach policyjnych, Muzeum POLIN
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Dzięki rozwijaniu trwającej od 2014 roku współpracy z Komenda Główną Policji, starając się dotrzeć z edukacją antydyskryminacyjną do jak największego grona policjantów i policjantek, wykładowcy z Muzeum POLIN oraz Fundacji Dialog-Pheniben przeprowadzili cykl wykładów w szkołach policyjnych.

W pięciu ośrodkach – Legionowie, Katowicach, Słupsku, Pile i Szczytnie – słuchacze kursów podstawowych i oficerskich uczestniczyli w wykładach poświęconych romofobii, antysemityzmowi, i budowaniu współpracy ze społecznościami romska i żydowską. Łącznie odbyło się 11 wykładów, w których udział wzięło ok. 1500 słuchaczy i słuchaczek.

Wykłady będą kontynuowane w 2019 roku.

 

Projekt finansowany dzięki dotacji Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość

Foundation Remembrance Responsibility Furute

07.03.2019