Edukacja
Rezerwacja od 1.09.2019

Nowa oferta warsztatów edukacyjnych

OPIS ZDJĘCIA: CZWORO DZIECI SIEDZI PRZY STOLE Z AKCESORIAMI EDUKACYJNYMI DOTYCZĄCYMI KUCHNI ŻYDOWSKIEJ: WIDAĆ NP. CZOSNEK I RYBĘ. FOT. M.STAROWIEYSKA / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

Powstaje nowa oferta warsztatów dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Opisy warsztatów będą dostępne w sierpniu na naszej stronie internetowej. Rezerwacja ruszy 1 września 2019 roku.

W ofercie na rok szkolny 2019/2020 przygotowujemy wiele nowości. Całkowicie odświeżona zostanie oferta warsztatów dla przedszkoli. Powstaje 7 nowych scenariuszy zajęć, podczas których historię i otaczający nas różnorodny świat poznawać będziemy wielozmysłowo: poprzez dźwięki, zapachy, w ruchu, i w grze.

Z uczniami szkół podstawowych porozmawiamy o nowych, ale bardzo aktualnych tematach: o tym czym jest wspólnota i co nas  łączy, czym jest zjawisko mowy nienawiści i jak mu przeciwdziałać. Ze starszą młodzieżą omówimy  tematy związane z rocznicami: 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej (warsztat pt. „A więc wojna…”)  i „Rokiem Marka Edelmana”. 

Tematy naszych warsztatów opieramy na zagadnieniach zawartych w podstawie programowej poszczególnych etapów nauczania, twórczo je rozwijając i uzupełniając. Zajęcia dostosowujemy do poziomu i potrzeb grupy, pracujemy także z osobami z niepełnosprawnością. 
 
  • Od września zajęcia odbywać się będą codziennie (oprócz wtorków) o godz. 10.15 oraz 13.00 i będą trwały 120 minut. 
  • Koszt warsztatów edukacyjnych: 160zł/grupa do 30 osób.
     

 

W minionym roku szkolnym z oferty warsztatów edukacyjnych Muzeum POLIN skorzystało ponad 1300 szkół i przedszkoli. Spotkaliśmy się z blisko 27 000 młodych ludzi. Na naszych zajęciach poznawaliśmy z młodzieżą piękno różnorodności kultur, religii i tradycji, rozmawialiśmy o przeszłości i wyzwaniach współczesnego świata. Zaprosiliśmy uczniów i uczennice do ćwiczeń i zadań, była to dla nich okazja do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, doświadczania emocji, wyrażania własnych opinii.
 
Badania ewaluacyjne  potwierdzają  wysoką jakość naszych zajęć: 98% opiekunów/nauczycieli pozytywnie oceniło warsztaty. Pedagodzy podkreślają, że wizyta na wystawie stałej Muzeum POLIN pozostaje dzieciom i młodzieży na długo w pamięci, doceniają otwartą i zaangażowaną postawę naszych edukatorów i ciekawe, twórcze metody warsztatowe.