Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3: Odkryj historię polskich Żydów

Troje dzieci siedzi na podłodze. Dotykają świecznika. Za nimi tablica z literami alfabetu hebrajskiego.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Spacer po wystawie dla najmłodszych, z elementami gier i zabaw.

Zapraszamy w podróż przez historię Polski, której narratorami są żydowscy mieszkańcy naszego kraju. Przygoda rozpocznie się w okresie początków państwa polskiego, a zakończy na gwarnej ulicy przedwojennej Warszawy.

Opowieść, wzbogaconą o elementy zabawy, dostosowaliśmy do możliwości młodych zwiedzających. Dzieci spróbują chanukowej gry ich żydowskich rówieśników. Dzięki kulinarnym zagadkom o koszerności dowiedzą się, czym mogłyby poczęstować swojego żydowskiego kolegę. Na warszawskim podwórku z okresu międzywojennego obejrzą zabawki, którymi bawili się ich żydowscy rówieśnicy sto lat temu. Może nawet zrobią sobie jedną z nich?

Spacer nie obejmuje części wystawy poświęconej II wojnie światowej oraz okresowi powojennemu.

Słowa kluczowe: legendy żydowskie, Chanuka, drejdl, przedwojenna szkoła i zabawy podwórkowe.