Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6: Odkryj historię polskich Żydów

Grupa dzieci stoi przed pionowymi olbrzymimi szklanymi panelami, na których wyświetlony jest las i treść legendy Polin.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy w podróż przez historię Polski, której narratorami są żydowscy mieszkańcy naszego kraju. Przygoda rozpocznie się w okresie początków państwa polskiego, a zakończy na gwarnej ulicy przedwojennej Warszawy.

Opowieść, wzbogaconą o elementy zabawy, dostosowaliśmy do możliwości młodych zwiedzających. Dzieci spróbują chanukowej gry ich żydowskich rówieśników. Dzięki kulinarnym zagadkom o koszerności dowiedzą się, czym mogłyby poczęstować swojego żydowskiego kolegę. Odwiedzimy klub, w którym sto lat temu bawili się żydowscy pisarze i dziennikarze. Może spróbujemy tam nawet zatańczyć tango? 

Spacer nie obejmuje części wystawy poświęconej II wojnie światowej oraz okresowi powojennemu.

Słowa kluczowe: przybycie Żydów do Polski, żydowscy kupcy i rzemieślnicy, przedwojenna szkoła i zabawy podwórkowe.