Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6: Podróż przez Polin (spacer z kartami pracy)

Zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem: klasy 4-6, Na zdjęcu: pięcioro dzieci stoi przy straganie zainscenizowanym w przestrzeni wystawy stałej Muzeum, i patrzą na dużą drewnianą gęś, umieszczoną na ladzie. Rozwiązują zadanie w karcie zadań.
Zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem: klasy 4-6, Na zdjęciu: pięcioro dzieci stoi przy straganie zainscenizowanym w przestrzeni wystawy stałej Muzeum, i patrzą na drewnianą gęś na ladzie. Rozwiązują zadanie, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Spacer opowiadający o codziennym życiu Żydów w dawnej Polsce oraz o ich obyczajach i religii.

Dzięki rozwiązywaniu zadań i słuchaniu opowieści przewodnika młodzi zwiedzający odkryją, jak polscy Żydzi obchodzili swoje święta, co wolno im było jeść, w jakim języku się modlili, a w jakim rozmawiali na co dzień. W średniowiecznym grodzie wirtualnie wybiją monetę z hebrajskimi napisami. W XVI-wiecznym Krakowie pomogą w pracy żydowskiemu drukarzowi. Na rynku małego miasteczka spotkają żydowskich kupców i karczmarzy. Na koniec zasiądą w ławkach żydowskich szkół z dwudziestolecia międzywojennego i sprawdzą swoje wiadomości w miniquizie

Spacer nie obejmuje części wystawy poświęconej II wojnie światowej oraz okresowi powojennemu.