Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6: Podróż przez Polin (spacer z kartami pracy)

Pięcioro dzieci stoi przy straganie zainscenizowanym w przestrzeni wystawy stałej Muzeum, i patrzą na dużą drewnianą gęś, umieszczoną na ladzie. Rozwiązują zadanie w karcie zadań.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Spacer po wystawie stałej z kartą pracy.

W trakcie podróży przez historię polskich Żydów uczniowie i uczennice będą poznawać ich religię, obyczaje i codzienne życie. Rozwiązując zadania z karty pracy, odkryją, w jakim języku polscy Żydzi się modlili, a w jakim rozmawiali na co dzień. Przygotują jadłospis dla religijnego Żyda lub Żydówki. W średniowiecznym grodzie wirtualnie wybiją monetę z hebrajskimi napisami. W XVI-wiecznym Krakowie pomogą w pracy żydowskiemu drukarzowi. W XIX-wiecznej części wystawy, z biletem kolejowym w ręku, wyruszą do Łodzi, Białegostoku i Warszawy, śladem Żydów i Żydówek poszukujących wówczas w dużych miastach pracy i lepszego życia. Na koniec zasiądą w ławkach żydowskich szkół z dwudziestolecia międzywojennego i sprawdzą swoje wiadomości w miniquizie. 

Czas trwania: 90 min.

Spacer nie obejmuje części wystawy poświęconej II wojnie światowej oraz okresowi powojennemu.