Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Odkryj historię polskich Żydów

Odkryj historię polskich Żydów - spacer po wystawie stałej z przewodnikiem, dla kals 7-8. Na zdjęciu: grupa młodzieży z przewodnikiem stoi na obrzeżu parkietu, na którym pokazane są kroki popularnego przed wojna tanga - ślady stóp na podłodze
Odkryj historię polskich Żydów - spacer po wystawie stałej z przewodnikiem, dla kals 7-8. Na zdjęciu: grupa młodzieży z przewodnikiem stoi na obrzeżu parkietu, na którym pokazane są kroki do tanga, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Podróż przez historię Polski opowiedzianą przez jej żydowskich mieszkańców.

Młodzież dowie się, czym zajmowali się Żydzi na przestrzeni wieków, jakie były ich prawa i obowiązki w dawnej Polsce oraz jak wyglądało ich codzienne życie. Sprawdzi, jakie zasady rządzą żydowskim życiem religijnym i jak zmieniały się one pod wpływem wyzwań nowoczesnego świata. Przekona się, jaki wpływ na losy Żydów miały kluczowe wydarzenia z historii Polski, takie jak unia z Litwą, rozbiory czy odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Pozna tragiczne losy Żydów pod niemiecką okupacją i zastanowi się, jak ci, którzy przeżyli, odnajdowali się w powojennej rzeczywistości.

Spacer obejmuje całą wystawę stałą.