Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Odkryj historię polskich Żydów

Odkryj historię polskich Żydów - spacer po wystawie stałej z przewodnikiem, dla kals 7-8. Na zdjęciu: grupa młodzieży z przewodnikiem stoi na obrzeżu parkietu, na którym pokazane są kroki popularnego przed wojna tanga - ślady stóp na podłodze
Odkryj historię polskich Żydów - spacer po wystawie stałej z przewodnikiem, dla kals 7-8. Na zdjęciu: grupa młodzieży z przewodnikiem stoi na obrzeżu parkietu, na którym pokazane są kroki do tanga, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Młodzież dowie się, jakie znaczenie dla Żydów miały przetaczające się przez Polskę burze dziejowe, ale także, jak na przestrzeni wieków zmieniała się ich codzienna egzystencja.

Młodzi zwiedzający, wspólnie z przewodnikiem, będą również odkrywać świat żydowskiej religii i tradycji. Dowiedzą się, kim jest rabin, dlaczego szabat to tak ważny dzień dla Żydów albo jakie obrzędy towarzyszą przełomowym momentom w życiu człowieka, takim jak wejście w dorosłość czy zawarcie małżeństwa. Spacer stworzy okazję do dyskusji o tym, jak zasady religijne i obyczaje dostosowują się do wyzwań nowoczesnego świata. 

Oprowadzanie obejmuje całą wystawę stałą.