Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Odkryj historię polskich Żydów

Podróż przez historię Polski opowiedzianą przez jej żydowskich mieszkańców.

Młodzież dowie się, czym zajmowali się Żydzi na przestrzeni wieków, jakie były ich prawa i obowiązki w dawnej Polsce oraz jak wyglądało ich codzienne życie. Sprawdzi, jakie zasady rządzą żydowskim życiem religijnym i jak zmieniały się one pod wpływem wyzwań nowoczesnego świata. Przekona się, jaki wpływ na losy Żydów miały kluczowe wydarzenia z historii Polski, takie jak unia z Litwą, rozbiory czy odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Pozna tragiczne losy Żydów pod niemiecką okupacją i zastanowi się, jak ci, którzy przeżyli, odnajdowali się w powojennej rzeczywistości.

Spacer obejmuje całość wystawy stałej. Rozpocznie się u początków państwa polskiego, a zakończy w latach 90. XX wieku opowieścią o odradzaniu się społeczności żydowskiej w Polsce po upadku systemu komunistycznego.

 

Liczba osób: 25

Czas zwiedzania: 1,5 godz.

Cena: 120 zł + bilety

SPRAWDŹ NOWE CENY GRUPOWE NA 2020 ROK >>

Możliwe terminy: poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 10:00-18:00 (ostatnie wejście na wystawę o 16:00) oraz w środy, soboty i niedziele w godzinach 10:00-20:00 (ostatnie wejście na wystawę o 18:00)

Miejsce zbiórki grupy: w holu głównym Muzeum POLIN, przy stanowisku z tourguidami (grupa oczekuje na przewodnika)

Rezerwacja: grupy@polin.pl

05.08.2019