Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Od średniowiecza do powojnia (spacer z kartą zadań)

Spacer poświęcony relacjom polsko-żydowskim na przestrzeni wieków.

W trakcie podróży przez tysiącletnią historię polskich Żydów młodzież pozna złożone relacje polsko-żydowskie. Porozmawia o roli Żydów w życiu politycznym, ekonomicznym, kulturalnym i społecznym Polski. Słuchając opowieści przewodnika, uczniowie i uczennice dowiedzą się, dlaczego średniowieczni władcy zachęcali Żydów do osiedlania się w Polsce. Rozwiązując zadania, zastanowią się, czy XVI-wieczna Rzeczpospolita była „rajem dla Żydów”. W części wystawy dotyczącej II wojny światowej będą dyskutować o różnych postawach Polaków wobec Żydów w czasie Zagłady.

Ścieżka obejmuje całość wystawy stałej.

 

Liczba osób: 25

Czas zwiedzania: 1,5 godz.

Cena: 120 zł + bilety

SPRAWDŹ NOWE CENY GRUPOWE NA 2020 ROK >>

Możliwe terminy: poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 10:00-18:00 (ostatnie wejście na wystawę o 16:00) oraz w środy, soboty i niedziele w godzinach 10:00-20:00 (ostatnie wejście na wystawę o 18:00)

Miejsce zbiórki grupy: w holu głównym Muzeum POLIN, przy stanowisku z tourguidami (grupa oczekuje na przewodnika)

Rezerwacja: grupy@polin.pl

05.08.2019