Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Od średniowiecza do powojnia (spacer z kartami pracy)

Od średniowiecza do powojnia (spacer z kartą zadań) - spacer dla szkół ponadpodstawowych. Na zdjęciu grupa młodzieży przed stołem z ekranami multimedialnymi, w przestrzeni wystawy stałej Muzeum POLIN
Od średniowiecza do powojnia (spacer z kartą zadań) - spacer dla szkół ponadpodstawowych. Na zdjęciu grupa młodzieży przed stołem z ekranami multimedialnymi, w przestrzeni wystawy stałej Muzeum POLIN, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Spacer poświęcony relacjom polsko-żydowskim na przestrzeni wieków.

W trakcie podróży przez tysiącletnią historię polskich Żydów młodzież pozna złożone relacje polsko-żydowskie. Porozmawia o roli Żydów w życiu politycznym, ekonomicznym, kulturalnym i społecznym Polski. Uczniowie i uczennice dowiedzą się, dlaczego średniowieczni władcy zachęcali Żydów do osiedlania się w Polsce. Rozwiązując zadania, zastanowią się, czy XVI-wieczna Rzeczpospolita była „rajem dla Żydów”, jak ją czasem nazywano. W części wystawy dotyczącej II wojny światowej będą dyskutować o różnych postawach Polaków wobec Żydów w czasie Zagłady.

Spacer obejmuje całą wystawę stałą.