Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Od średniowiecza do powojnia

Grupa młodzieży przed stołem z ekranami multimedialnymi, w przestrzeni wystawy stałej Muzeum POLIN.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Spacer po wystawie z wykorzystaniem kart pracy.

W trakcie podróży przez tysiącletnią historię polskich Żydów młodzież pozna złożone relacje polsko-żydowskie. Uczniowie i uczennice dowiedzą się, dlaczego średniowieczni władcy zachęcali Żydów do osiedlania się w Polsce. Porozmawiamy o roli Żydów w życiu politycznym, ekonomicznym, kulturalnym i społecznym Polski. Rozwiązując zadania, uczniowie spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy XVI-wieczna Rzeczpospolita była "rajem dla Żydów", jak ją czasem nazywano. W części wystawy dotyczącej II wojny światowej podyskutują o walce Żydów o przetrwanie i różnych postawach Polaków wobec Zagłady.

Spacer obejmuje całą wystawę stałą.

Słowa kluczowe: relacje polsko-żydowskie, sytuacja Żydów w Polsce, mity historyczne.