Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Odkryj historię polskich Żydów

Grupa młodzieży w słuchawkach na uszach stoi wokół gabloty w przestrzeni wystawy. Szukają informacji
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy w podróż przez historię Polski, której narratorami są żydowscy mieszkańcy naszego kraju.

Młodzież dowie się, jakie znaczenie dla Żydów miały przetaczające się przez Polskę burze dziejowe, a także, jak na przestrzeni wieków zmieniała się ich codzienna egzystencja. Wspólnie będziemy odkrywać świat żydowskiej religii i tradycji. Uczniowie i uczennice dowiedzą się, kim jest rabin, dlaczego szabat to tak ważny dla Żydów dzień, jakie obrzędy towarzyszą przełomowym momentom w życiu człowieka, takim jak wejście w dorosłość czy zawarcie małżeństwa. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o tym, jak zasady religijne i obyczaje dostosowują się do wyzwań nowoczesnego świata.

Spacer obejmuje całą wystawę stałą. 

Słowa kluczowe: 1000 lat obecności Żydów w Polsce, życie codzienne, kultura żydowska, judaizm i jego różnorodność.