Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Odkryj historię polskich Żydów

Odkryj historię polskich Żydów - spacer z przewodnikiem dla szkół ponadpodstawowych. Na zdjęciu: grupa młodziezy w słuchawkach na uszach stoi wokół gabloty w przestrzeni wystawy. Szukają informacji
Odkryj historię polskich Żydów - spacer z przewodnikiem dla szkół . Na zdjęciu: grupa młodziezy w słuchawkach na uszach stoi wokół gabloty w przestrzeni wystawy. Szukają informacji, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Podróż przez historię Polski opowiedzianą przez jej żydowskich mieszkańców.

Młodzież dowie się, jakie znaczenie dla Żydów miały przetaczające się przez Polskę burze dziejowe, ale także, jak na przestrzeni wieków zmieniała się ich codzienna egzystencja. Młodzi zwiedzający, wspólnie z przewodnikiem, będą również odkrywać świat żydowskiej religii i tradycji. Dowiedzą się, kim jest rabin, dlaczego szabat to tak ważny dzień dla Żydów albo jakie obrzędy towarzyszą przełomowym momentom w życiu człowieka, takim jak wejście w dorosłość czy zawarcie małżeństwa. Spacer stworzy okazję do dyskusji o tym, jak zasady religijne i obyczaje dostosowują się do wyzwań nowoczesnego świata.

Oprowadzanie obejmuje całą wystawę stałą.