Muzeum
Zgłoszenia do 5.11.2019

Zgłoś kandydata do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

21 edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora - na grafice znajdują się zdjęcia portretowe dotychczasowych 20 laureatów Nagrody, ułożone w 4 rzędach i w 5 kolumnach.
21 edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora - na grafice znajdują się zdjęcia portretowe dotychczasowych 20 laureatów Nagrody, ułożone w 4 rzędach i w 5 kolumnach., fot. Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy

Po raz dwudziesty pierwszy Kapituła Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora zbierze się, by wybrać osobę szczególnie zasłużoną dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. W tej edycji uwzględniona zostanie działalność związana z życiem społecznym i kulturowym oraz innowacyjne projekty sprzyjające promocji dziedzictwa kulturowego.

Nominacje przesyłać można do 5 listopada (wtorek)

"Nadchodząca edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora jest dla nas szczególnie ważna - mówi Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy. - Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w roku, w którym obchodzić będziemy 150-lecie Banku Handlowego, najstarszego, nieprzerwanie działającego banku w Polsce. Z tego też względu poszerzamy spektrum Nagrody. W konkursie przyjmować będziemy nominacje także dla osób, które tworzą innowacyjne projekty popularyzujące dziedzictwo lub w oparciu o nie rozbudzają życie społeczne i kulturalne. W ten sposób chcemy bowiem mówić o historii – jako o fundamencie dla budowania lepszej przyszłości".

W obecnej edycji Nagrody Kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda postanowiła rozszerzyć zakres regulaminowy Nagrody o dodatkowe aspekty. Tym samym Nagroda przyznana może być za:

  • szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat,
  • uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym,
  • innowacyjne projekty związane z  ochroną, rewaloryzacją i popularyzacją dziedzictwa kulturowego,
  • całokształt działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji o Nagrodzie znajduje się na stronie >>

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 2000 roku instytucjom bądź osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego, jak i materialnego. Jest jednym z podstawowych działań Fundacji Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wśród uhonorowanych tym prestiżowym wyróżnieniem znaleźli się  Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, m.in. Anda Rottenberg, prof. Norman Davies, Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda.

 

Załączniki:
  • Formularz zgłoszenia do Nagrody im. A Gieysztora 2019 [PDF]
    Pobierz plik 408.19 KB / PDF
  • Regulamin Nagrody im A. Gieysztora 2019 [PDF]
    Pobierz plik 243.48 KB / PDF