Ogłoszenie

Oferta pracy: Koordynator/ka Programów Edukacyjnych

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Koordynator/ka Programów Edukacyjnych


Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: EDU/KGN

Opis stanowiska Koordynator/ka Programów Edukacyjnych

Podstawowe obowiązki:
Realizacja zadań organizacyjnych i merytorycznych w ramach priorytetu ”Programy dla multiplikatorów” w projekcie Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe 2, w tym:

 • przygotowanie i aktualizowanie bazy danych organizacji i instytucji zajmujących się dziedzictwem żydowskim;
 • współpraca merytoryczna przy opracowywaniu założeń programowych (proponowanie założeń programowych i omawianie ich z zespołem) oraz organizacja działań edukacyjnych, w tym: wizyt studyjnych, kursów edukacyjnych, polsko-norweskich seminariów, międzynarodowych interdyscyplinarnych seminariów, zgodnie z przyjętymi harmonogramami i kosztorysami oraz w zgodzie z procedurami muzealnymi i grantowymi;
 • bieżące informowanie bezpośredniego przełożonego o zmianach w realizowanych działaniach i ewentualnych ryzykach;
 • współorganizacja międzynarodowego kongresu dla edukatorów, lokalnych liderów, samorządowców, naukowców, osób pracujących w muzeach, instytucjach kultury i mediach;
 • koordynacja prac nad przygotowaniem publikacji edukacyjnych on-line, w tym kontakt z ekspertami i grafikiem;
 • przygotowywanie zapytań ofertowych oraz przygotowywanie, zawieranie i rozliczanie umów;
 • bieżący kontakt z wykładowcami, ekspertami i innymi wykonawcami oraz podwykonawcami projektu, w celu dokonywania ustaleń związanych z programem oraz w sprawach organizacyjnych;
 • rozwijanie współpracy z partnerami projektu, w tym bieżący kontakt w sprawach związanych z realizowanymi działaniami;
 • obsługa wydarzeń edukacyjnych, w tym organizacja wydarzeń oraz bieżące wsparcie realizacji w dniu wydarzenia;
 • współpraca z Działem Marketingu przy ewaluacji działań edukacyjnych oraz z Działem Komunikacji przy promocji działań edukacyjnych;
 • przygotowywanie zestawień, raportów i planów, w tym budżetowych (we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym);
 • dostarczanie niezbędnych danych i informacji o przeprowadzonych działaniach w celu przygotowania dokumentacji i raportów;
 • archiwizacja dokumentacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w organizowaniu wydarzeń edukacyjnych;
 • doświadczenie w działaniach administracyjno – organizacyjnych;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów międzynarodowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • samodzielność;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • komunikatywność;
 • gotowość do samodzielnego poszukiwania rozwiązań;
 • umiejętność nawiązywania i budowania pozytywnych relacji;
 • kompetencje związane z komunikacją międzykulturową.

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji projektów związanych z kulturą żydowską i historią Żydów w Polsce;
 • doświadczenie w realizacji projektów z zakresu edukacji międzykulturowej;
 • doświadczenie pracy w instytucjach kultury;
 • doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • doświadczenie w realizacji projektów międzysektorowych;
 • doświadczenie w organizacji konferencji.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 08.03.2020. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: EDU/KGN. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".