Nauka

Agata Jankowska

Agata Jankowska jest doktorantką w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i absolwentką historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej pracę magisterską pt. "Kondycja muzułmana. Koncepcje Giorgio Agambena wobec źródeł i literatury świadectwa" wyróżniono w konkursie im. Majera Bałabana organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny.

Podczas pobytu badawczego GEOP w Muzeum POLIN i Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma Agata Jankowska będzie pracowała nad projektem pt. "Estetyka forensyczna w badaniach nad fotografiami Zagłady". Interesuje ją relacja między fotografią jako dowodem zbrodni a świadectwem/lub świadkiem przeszłości.

W swoich badaniach wykorzystuje archiwalne fotografie z miejsc, gdzie znajdowały się obozy śmierci i obozy koncentracyjne.

Poszukuje w nich mniej popularnych obrazów Zagłady, w których dominują nie-ludzcy i post-ludzcy świadkowie: rzeczy, krajobraz, kości i prochy. Łączy krytykę źródła historycznego z teorią historii i innych nauk humanistycznych, m.in.: studiów nad wizualnością, zwrotu forensycznego, zwrotu ku nie-ludzkim innym.

Agata Jankowska będzie rezydentem Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma od stycznia do marca 2020.

 

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Philanthropies i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropieslogo William K. Bowes Junior Foundationlogo SZIH