Świadkowie historii
online

Głosy z warszawskiego getta

fot. M. Starowieyska, D. Golik/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W maju przewodniczki i przewodnicy Muzeum POLIN zaproszą Was do swoich domów. W  krótkich, filmowych opowieściach „Głosy z warszawskiego getta” przedstawią historie Racheli Auerbach, Emanuela Ringelbluma, Mary Berg i Cywii Lubetkin.

Mieli oni różne doświadczenia życiowe, wywodzili się z różnych środowisk, ale wszyscy pozostawili świadectwa, które kształtowały pamięć kolejnych pokoleń o Zagładzie Żydów. 

Rachela Auerbach, przed wojną dziennikarka i literatka, kierowała w getcie kuchnią dla głodujących, prowadząc jednocześnie dziennik.

Historyk, Emanuel Ringelblum, uznał za swoją misję gromadzenie dokumentów dotyczących życia Żydów w dzielnicy zamkniętej i – wraz z gronem współpracowników – stworzył konspiracyjne archiwum getta warszawskiego.

Zapiski Mary Berg, która w getcie znalazła się jako nastolatka, są z kolei niezwykłym świadectwem dorastania w czasach okrucieństwa i śmierci.

Cywia Lubetkin, członkini Żydowskiej Organizacji Bojowej, uczestniczka obu warszawskich powstań, swoje wspomnienia spisała dopiero po wojnie. Muzeum Bohaterów Getta, które współtworzyła, gdy zamieszkała w Izraelu, oraz zeznania złożone podczas jerozolimskiego procesu niemieckiego zbrodniarza, Adolfa Eichmanna w 1961 r., budowały pamięć o tych, którzy, tak jak ona, zaangażowali się w czynną walkę z Niemcami.

Program cyklu "Głosy z warszawskiego getta"

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org