Kultura

Muzealnik poleca: Halina Taborska (współpraca Marian Turski) "Sztuka w miejscach śmierci. Europejskie pomniki ofiar hitleryzmu"

Okładka książki Halina Taborska (współpraca Marian Turski) "Sztuka w miejscach śmierci. Europejskie pomniki ofiar hitleryzmu". Książka oparta o ścianę ze starych drewnianych belek
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Profesor Halina Taborska od wielu lat zajmuje się badaniem europejskiej sztuki upamiętniającej ofiary II wojny światowej w przestrzeni publicznej. Wydane opracowanie jest efektem 25 lat jej pracy.

Czemu służyć ma sztuka w miejscach zbrodni i śmierci? Co uczynić może artysta dla pamięci o ofiarach i pamięci żyjących? Wreszcie jak przy jej udziale kształtuje się "krajobraz po zbrodniach" Europy drugiej połowy wieku XX, a także nowego stulecia? Czy sztuka przynieść może katharsis, wzbudzić uczucia trwogi i współczucia, spowodować narastanie empatii wobec losu wielkich, grupowych podmiotów wojennych tragedii?

Na te pytania każdy musi znaleźć swoją odpowiedź. Zebrane w książce przykłady i analizy mogą w tym doświadczeniu pomóc.