Ogłoszenie

PZP.271.18.2020_Dostarczenie oprogramowania standardowego wraz z licencjami i subskrypcjami oprogramowania Core Infrastructure Server Datacenter, Windows Remote Desktop Services CAL, M365 Subskrypcja A3 z SA lub równoważnych

Wnętrze Muzeum POLIN
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążący tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami znajduje się pod odnośnikiem:

"Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami".

Załączniki:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 3.38 MB / PDF
 • SIWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 477.47 KB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 95.94 KB / ZIP
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 80.01 KB / PDF
 • Wyjaśnienie treści SIWZ
  Pobierz plik 44.23 KB / PDF
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_wersja dostępna
  Pobierz plik 133.74 KB / PDF
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 34.87 KB / PDF
 • Informacja o unieważnieniu postępowania_wersja dostępna
  Pobierz plik 366.99 KB / PDF