Edukacja

Zwiedzanie wystawy czasowej "Tu Muranów" z przewodnikiem

Na czerwonym tronie siedzi jedna osoba, wokół inne osoby z młodzieży. Przed nimi przewodniczka przekazuje informacje o ekspozycji
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wystawa opowiada o historii i współczesności Muranowa - dzielnicy Warszawy, w której od początku XIX wieku osiedlali się Żydzi. Tu w czasie okupacji istniało getto, a dziś znajduje się siedziba Muzeum POLIN.

W trakcie spaceru zachęcimy uczniów do odkrywania, jak teren, na którym wśród ogrodów stały magnackie pałace, zmienił się w dzielnicę wielkiego miasta. Zanurzymy się wspólnie w gwarze przedwojennej ulicy Nalewki, aby zobaczyć, w jakich warunkach żyli i jak zarabiali na swoje utrzymanie ówcześni mieszkańcy Muranowa.

Opowiemy o codzienności warszawskiego getta, walce jego mieszkańców o przetrwanie i oporze stawianym Niemcom, a także o zbudowanym po wojnie na gruzach getta nowym Muranowie, przedstawianym przez propagandę lat pięćdziesiątych jako dzielnica "jasnych mieszkań dla robotników".

Porozmawiamy o tym, jak obraz tego miejsca kreowany przez propagandę miał się do rzeczywistości, jak osiedle zmieniło się po upadku realnego socjalizmu i jak jego dzisiejsi mieszkańcy patrzą na przeszłość swojej dzielnicy.

Oprowadzanie jest możliwe w języku polskim i w języku angielskim.