Ogłoszenie
22.09.2020

Zapytanie ofertowe na korektę, redakcję i skład tekstu z opracowaniem graficznym, w tym dostosowanie do WCAG 2.0

Wnętrze muzeum, falująca ściana z kamienia w kolorze piasku. Na przeciwko olbrzymie szklane okno.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest korekta, redakcja i skład z opracowaniem graficznym, w tym dostosowanie do WCAG 2.0 tekstu pod roboczym tytułem "Kompendium wiedzy na temat ewidencjonowania, ochrony i udostępniania kolekcji judaików".

Termin, sposób i miejsce składania ofert: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa lub e-mailem
na adres: [email protected] najpóźniej do dnia 30 września 2020.

Składana oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, za podpisaną ofertę, Zamawiający uzna skan oferty z własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej przez Wykonawcę do złożenia oferty.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe [PDF]
  Pobierz plik 517.83 KB / PDF
 • Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia [PDF]
  Pobierz plik 374.07 KB / PDF
 • Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia [.doc]
  Pobierz plik 73 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 2 Formularz oferty [.doc]
  Pobierz plik 393.42 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy [PDF]
  Pobierz plik 290.07 KB / PDF
 • Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy [.doc]
  Pobierz plik 44 KB / MSWORD