Kultura

Radio POLIN: Ramówka 19-25.10.2020

Ściana krzywoliniowa w budynku muzeum - wykonana z kamiennej okładziny w kolorze piasku pustyni. Naprzeciwko ogromna tafla szkła - okno w fasadzie muzeum.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Poniedziałek, 19 października

10:00 Świadkowie historii

Sukienka z czterdziestu kawałków. Relacja Heleny Klitenik Prymik

11:00 Spacery po wystawie

Kupcy, bankierzy, dyplomaci. Żydzi w dawnej Polsce – spacer po galerii ʺPierwsze spotkania (960–1500)ʺ

12:00 Żydowskie ABC

 Geografia świata żydowskiego - Ziemia Izrael a diaspora

14:00 Jak powstawało muzeum (odcinek 1 i 2)

15:00 Świadkowie historii

Jedyne co ich łączyło, to to, że byli Żydami z Polski. Relacja Gabriela Lawita

16:00 Nauka w Radiu POLIN

ʺŻycie przecięteʺ Żydzi w Polsce 1944-1968 - Z popiołów. O Zagładzie i odbudowie życia żydowskiego po wojnieʺ- Alina Skibińska

18:00 Czytelnia POLIN

Ari Folman, David Polonsky ʺDziennik Anny Frank

 

Wtorek, 20 października

10:00 Świadkowie historii

Dworzec przy ulicy 17-go stycznia. Relacja Jolanty Kuliny

11:00 Spacery po wystawie 

Rzeczpospolita Tolerancyjna Szlachecka – spacer po galerii ʺParadisus Iudaeorum (1569–1648)ʺ

12:00 Wywiad ze świadkiem historii

Ramon Ari / Joana Sobolewska - Pyz

14:00 Jak powstawało muzeum (odcinki 3 i 4)

15:00 Świadkowie historii

Relacja Tomasza Pietrasiewicza
Relacja Kamila Mrozowicza
Relacja Krzysztofa Czyżewskiego

16:00 Nauka w Radiu POLIN

ʺŻycie przecięteʺ Żydzi w Polsce 1944-1968 - Pogromy i napaści na Żydów w Polsce po wojnie - wykład prof. Marcina Zaremby

18:00 Czytelnia POLIN

Rafał Kowalski "Płoccy wypędzeni"

 

Środa, 21 października

10:00 Świadkowie historii

Widzimy się za dwie olimpiady. Relacja Jerzego Neftalina

11:00 Spacery po wystawie 

Sfera damska, sfera męska – spacer po galerii ʺMiasteczko (1648–1772)ʺ

12:00 Żydowskie ABC

Czy każda miłość jest koszerna

14:00 Jak powstawało muzeum (odcinki 5 i 6)

15:00 Świadkowie historii

To jest bardzo ważny temat dla Kielc. Relacja Anny Brzezińskiej

16:00 Nauka w Radiu POLIN

ʺŻycie przecięteʺ Żydzi w Polsce 1944-1968 - Walka o dusze. Życie społeczne i religijne Żydów 1950-1968 - wykład prof. Grzegorza Berendta

18:00 Czytelnia POLIN

Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej

 

Czwartek, 22 października

10:00 Świadkowie historii

Relacja Marka Hufa
Relacja Kamila Kijka
Relacja Janiny Dawidowicz

11:00 Spacery po wystawie 

Pociąg do nowoczesności – jak zmieniał się świat polskich Żydów w XIX wieku? – spacer po galerii ʺWyzwania nowoczesności (1772–1914)ʺ

12:00 Wywiad ze świadkiem historii

Symcha Rotem / Janina Różecka

14:00 Jak powstawało muzeum (odcinki 1 i 2)

15:00 Świadkowie historii

Ojciec nazywał się Mojsze, matka była Hana. Relacja Artura Citrina

16:00 Nauka w Radiu POLIN

ʺŻycie przecięteʺ Żydzi w Polsce 1944-1968 - Ilu Żydów żyło w Polsce powojennej? - wykład prof. Dariusza Stoli

18:00 Czytelnia POLIN

Michał Wójcik ʺTreblinka 43. Bunt w fabryce śmierciʺ

 

Piątek, 23 października

10:00 Świadkowie historii

Relacja Roberta Króla
Relacja Katarzyny Warman
Relacja Perły Kacman
Relacja Tadeusza Belerskiego

11:00 Spacery po wystawie 

Do ʺZiemiańskiejʺ na pół czarnej. Świat poetów, malarzy i filmowców żydowskich w międzywojennej Polsce – spacer po galerii ʺNa żydowskiej ulicy (1918–1939)ʺ

12:00 Żydowskie ABC

Tora

14:00 Jak powstawało muzeum (odcinki 3 i 4)

15:00 Świadkowie historii

Nie zostałem wyrzucony, po prostu zrezygnowałem. Relacja Daniela Humermana

16:00 Nauka w Radiu POLIN

ʺŻycie przecięteʺ Żydzi w Polsce 1944-1968 - Utracone marzenie. Powojenne żydowskie osadnictwo na Dolnym Śląsku - wykład dr Kamili Dąbrowskiej

18:00 Czytelnia POLIN

Gerszon Taffet ʺZagłada Żydów Żółkiewskichʺ

 

Sobota, 24 października

10:00 Świadkowie historii

Żydowska Warszawa. Relacje Jana Jagielskiego i Heleny Czernek
Relacja Heleny Czernek
Relacja Henryka Prajsa

11:00 Spacery po wystawie

Kim byli, co czuli, co się z nimi stało? – spacer po galerii ʺZagłada (1939–1945)ʺ

12:00 Wywiad ze świadkiem historii

Kamil Mrozowicz

14:00 Jak powstawało muzeum (odcinki 5 i 6)

15:00 Świadkowie historii

Cofnijmy się o jedno pokolenie. Relacja Andrzeja Krakowskiego

16:00 Dyskusja w Radiu POLIN

ʺŻycie przecięteʺ Żydzi w Polsce 1944-1968 - Zachować jidysz.Żydowskie życie kulturalne po Zagładzie - wykład dr hab. Joanny Nalewajko – Kulikov

18:00 Czytelnia POLIN

Marcin Kącki "Oświęcim. Czarna zima"

 

Niedziela, 25 października

10:00 Świadkowie historii

Relacja Żeni Brand-Barnea

11:00 Spacery po wystawie 

Zostać czy wyjechać? Dylematy polskich Żydów ocalałych z Zagłady – spacer po galerii ʺPowojnie (1944 do dziś)ʺ

12:00 Kłopoty z tożsamością?

Tożsamość uchodźców

14:00 Katalog "Tu Muranów" – Muzeum na Muranowie

15:00 Świadkowie historii

Podcięli mi skrzydła. Leon Weintraub o Marcu ’68
Pożegnanie na zawsze. Krystyna Pajes o Marcu ’68
Świadectwo Ryszarda Lernera

16:00 Dyskusja w Radiu POLIN

ʺŻycie przecięteʺ. Żydzi w Polsce 1944-1968- Partia wobec Żydów. Żydzi wobez partii- wykład dr hab. Bożeny Szaynok

18:00 Czytelnia POLIN

Marek Zając "Pędzę jak dziki tapir"