Ogłoszenie
19.11.2020

Redakcja tekstów w języku angielskim, dotyczących historii i kultury Żydów polskich, na potrzeby portali Wirtualny Sztetl i Polscy Sprawiedliwi

Wnętrze Muzeum POLIN - hol główny, obszar przy ścianie szklanej - ściana po lewej stronie zdjęcia
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich informuje o publikacji ogłoszenia na: redakcję tekstów w języku angielskim, dotyczących historii i kultury Żydów polskich, na potrzeby portali Wirtualny Sztetl i Polscy Sprawiedliwi, w wymiarze ok. 1700 stron po 1800 znaków każda (ze spacjami) wraz z implementacją, tj. porównaniu tłumaczenia tekstu w języku angielskim z tekstem wyjściowym w języku polskim i wprowadzeniu odpowiednich poprawek, gwarantujących spójność merytoryczną tekstów, a w szczególności:

  1. sprawdzeniu prawidłowego zastosowania judaistycznej terminologii specjalistycznej, dat, danych statystycznych, nazwisk i nazw własnych w tłumaczeniu;
  2. korekty gramatycznej, leksykalnej, ortograficznej, interpunkcyjnej, technicznej; 
  3. sprawdzeniu zgodności z  normami edytorskimi  i instrukcją wydawniczą portalu;
  4. zapisywane w systemie CMS na portalach internetowych Usługodawcy.

Szczegóły zamówienia (w bazie konkurencyjności) >>