Muzeum
10.11.2020

Nagroda POLIN 2020: ogłoszenie konkursu

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W tym roku po raz szósty zostanie przyznana Nagroda POLIN. 1 grudnia trafi ona do osoby lub organizacji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową. Łączna wysokość nagród pieniężnych dla laureata, wyróżnionych i nominowanych wynosi 60 tysięcy złotych.

Formularz zgłoszenia kandydata >>

Nagroda POLIN jest przyznawana od 2015 roku. Jej celem jest promocja postaw zgodnych z misją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Laureatami Nagrody są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami a Żydami.

Kapituła konkursu, której przewodniczy Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum, każdego roku nominuje, nagradza i wyróżnia osoby, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne i publiczne, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem, wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko-żydowskich.

- Za pomocą Nagrody POLIN chcemy wyrazić uznanie i wdzięczność ludziom, którzy działają na rzecz zachowania dziedzictwa polskich Żydów. Celem Nagrody POLIN  jest popularyzacja  działań podejmowanych przez tych, którzy pracują na rzecz lokalnych społeczności, wypełniając tym samym misję Muzeum POLIN. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 i bardzo trudne warunki finansowania i realizowania projektów, wsparcie dla lokalnych działaczy społecznych ma szczególny wymiar - mówi Radoslaw Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2020.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym zgłoszenia są zbierane i weryfikowane, a w drugim laureata Nagrody POLIN wyłania kapituła, w której zasiadają przedstawiciele Muzeum, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz przedstawiciele innych organizacji.

Do 30 września każdy może zgłosić swojego kandydata poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej polin.pl/nagroda. Ponadto kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienie.

Łączna wysokość nagród pieniężnych w tegorocznej edycji konkursu wynosi 60 tysięcy złotych. Ufundowali je Tomek Ulatowski, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN, Wiktor Askanas i Ewa Masny-Askanas, Odette and Nimrod S. Ariav Foundation oraz anonimowy darczyńca. Mecenasem konkursu Nagroda POLIN 2020 jest Jankilevitsch Foundation. Działanie realizowane w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi 1 grudnia 2020 roku o godzinie 20:00 na stronie internetowej www.polin.pl oraz w kanałach Muzeum POLIN w mediach społecznościowych.

 

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl