Ogłoszenie
16.12.2020

Zakup sprzętu komputerowego (laptopy) w ilości 17 szt. wraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Pro

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W wypełnieniu obowiązku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN informuje, iż w trybie art. 6 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy udzieliło następujących zamówień:

  1. umowa z GREENERIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nad Rzeczką 21 B, 03-257 Warszawa, zawarta dnia 01.06.2020 r.