Muzeum

FAQ: Konkurs na stworzenie cyklu 6 filmów przedstawiających biografie ważnych postaci dla kultury i historii polsko-żydowskiej

 1. Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie filmów edukacyjnych przedstawiających biografie ważnych postaci dla kultury i historii polsko-żydowskiej. Tworzymy wspólne 3 osobowy kolektyw twórczy. Każdy z nas (razem i osobno) reżyseruje, animuje i montuje filmy edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Tym razem chcieliśmy wziąć udział w konkursie dot. filmów edukacyjnych dla młodzieży. Niestety żadne z nas nie ma sugerowanego wykształcenia na jednym z niżej wymienionych kierunków: Reżyseria, Sztuka operatorska, Filmoznawstwo, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Scenariopisarstwo, Montaż filmowy lub na równoważnym kierunku w przypadku studiów zagranicznych. Mamy natomiast ukończone:
  - dziennikarstwo (w tym zajęcia dotyczące montażu i filmoznawstwa),
  - kurs tworzenia i animacji lalek,
  - roczne Studium Dzienne Grafiki Projektowej (w tym zajęcia z animacji poklatkowej)
  Ponadto w naszym kolektywie znajduje się osoba, która od ponad 20 lat zajmuje się obróbką dźwięku, grafiką i montażem… Czy w związku z tym jest możliwość wzięcia udziału w konkursie?


  Zgodnie z zasadami konkursu co najmniej jeden z twórców zgłaszających daną ofertę w konkursie, musi potwierdzić, że ukończył studiów lub jest w ich trakcie na jednym z poniżej wymienionych kierunków: Reżyseria, Sztuka operatorska, Filmoznawstwo, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Scenariopisarstwo, Montaż filmowy lub na równoważnym kierunku w przypadku studiów zagranicznych. 
   
 2. Znajomy zachęcił mnie dziś do udziału w konkursie filmowym na koncepcję i realizację filmów edukacyjnych przedstawiających biografie ważnych postaci dla kultury i historii polsko-żydowskiej. Zapoznałam się z zasadami konkursu. Korzystając z możliwości kierowania pytań proszę o wyjaśnienie dwóch kwestii:
  1. W formularzu należy wypełnić oświadczenie o ukończeniu lub byciu w trakcie odbywania studiów na jednym z niżej wymienionych kierunków: Reżyseria, Sztuka operatorska, Filmoznawstwo, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Scenariopisarstwo, Montaż filmowy lub na równoważnym kierunku w przypadku studiów zagranicznych. Jestem niezależnym twórcą z wieloletnim doświadczeniem w realizacji filmów dokumentalnych i edukacyjnych. Nie posiadam jednak wykształcenia filmowego. Czy możliwy jest mój udział w konkursie?
  2. W pkt. II.6 Zasad konkursu jest następujący zapis: "Treść filmów musi bazować na materiałach biograficznych przygotowanym przez dział edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz uwzględniać kluczowe informacje zawarte w pliku. Powyższe życiorysy znajdują się w załączniku nr 1 – w dokumentach do pobrania." Czy wspomniany załącznik nr 1 został udostępniony? Nie mogę go znaleźć. Proszę o udostępnienie.
  3. Czy Zamawiający ma oczekiwania dotyczące metrażu filmów?

  1. Zgodnie z zasadami konkursu co najmniej jeden z twórców zgłaszających daną ofertę w konkursie, musi potwierdzić, że ukończył studiów lub jest w ich trakcie na jednym z poniżej wymienionych kierunków: Reżyseria, Sztuka operatorska, Filmoznawstwo, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Scenariopisarstwo, Montaż filmowy lub na równoważnym kierunku w przypadku studiów zagranicznych. 
  2. Materiały biograficzne znajdują się w dokumencie do pobrania na stronie Muzeum Polin, pod linkiem zamieszczonym poniżej. Konkurs na stworzenie cyklu 6 filmów przedstawiających biografie ważnych postaci dla kultury i historii polsko-żydowskiej | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
  3. Zgodnie z zasadami konkursu każdy film w cyklu musi trwać od 8 do 10 minut, nie więcej niż 10 minut. 

 3. Chciałbym prosić o jedno doprecyzowanie. W materiałach konkursowych naprzemiennie występuje określenie "budżet filmu" oraz "budżet filmów". W związku z tym, chciałbym prosić o informację, czy przewidziany budżet maksymalny (tj. 132 000 złotych brutto) dotyczy całej serii filmów (średnio po 22 000 złotych brutto na film), czy jednej sztuki filmu?

  Zgodnie z zasadami konkursu budżet produkcji cyklu 6 filmów edukacyjnych nie może przekroczyć 132 000 złotych brutto.