Ogłoszenie

PZP.271.1.2021/Realizacja działań promocyjnych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na dwie części

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja  Warunków Zamówienia z załącznikami".

 

 

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 146.38 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 2.24 MB / PDF
 • SWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 353 KB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 127.15 KB / ZIP
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 67.34 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 89.31 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
  Pobierz plik 155.19 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert sprostowanie_5.03.2021
  Pobierz plik 107.97 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna sprostowanie_5.03.2021
  Pobierz plik 156.04 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1
  Pobierz plik 99.86 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1_wersja dostępna
  Pobierz plik 156.29 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2
  Pobierz plik 75.77 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2_wersja dostępna
  Pobierz plik 202.24 KB / PDF
 • Ponowna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1
  Pobierz plik 125.03 KB / PDF
 • Ponowna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1_wersja dostępna
  Pobierz plik 189.14 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze cz. II str. 1
  Pobierz plik 957.09 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze cz. II str. 2
  Pobierz plik 384.66 KB / PDF