Ogłoszenie
03.03.2021

PZP.271.2.2021/Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej opieki nad portalami Muzeum POLIN (portal Muzeum Polin, Polscy Sprawiedliwi, Wirtualny Sztetl), obejmującej: serwis, rozwój i migrację

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami".

 

 

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 117.23 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 2.23 MB / PDF
 • SWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 869.52 KB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 438.5 KB / MSWORD
 • Wyjaśnienie treści SWZ
  Pobierz plik 574.69 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ_wersja dostępna
  Pobierz plik 116.17 KB / PDF
 • Wyjaśnienie treści SWZ_II
  Pobierz plik 23.77 KB / PDF
 • Wyjaśnienie treści SWZ_II_wersja dostępna
  Pobierz plik 119.59 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 99.16 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 26.81 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
  Pobierz plik 154.78 KB / PDF
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 50.07 KB / PDF
 • Informacja o unieważnieniu postępowania_wersja dostępna
  Pobierz plik 154.43 KB / PDF