Ogłoszenie

PZP.271.8.2021/Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej opieki nad portalami Muzeum POLIN (portal Muzeum Polin, Polscy Sprawiedliwi, Wirtualny Sztetl), obejmującej: serwis, rozwój, aktualizację i migrację

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami".

 

 

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 104.23 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 2.11 MB / PDF
 • SWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 563.63 KB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 110.5 KB / MSWORD
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 39.8 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ
  Pobierz plik 38.74 KB / PDF
 • Wyjaśnienie treści SWZ_wersja dostępna
  Pobierz plik 116.75 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 101.02 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 27.79 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
  Pobierz plik 146.44 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 82.43 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_wersja dostępna
  Pobierz plik 193.07 KB / PDF