Edukacja
Zgłoszenia do 3.05.2021

Komunikacja międzykulturowa - specjalistyczny kurs on-line

Na obrazie widzimy grupę młodych osób w czasie warsztatów.
fot. M.Starowieyska

Muzeum POLIN zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących komunikacji międzykulturowej. Podczas warsztatów zdobędziesz podstawową wiedzę oraz umiejętności do tego, aby efektywnie komunikować się z osobami z różnych kultur. Zwiększysz świadomość własnych filtrów kulturowych, lepiej zrozumiesz potencjalne bariery i nieporozumienia kulturowe oraz dowiesz się, co sprzyja porozumieniu w kontakcie międzykulturowym. 

 • Kurs on-line w dwóch terminach do wyboru: 
  • 12 maja i 19 maja 2021 (środy), 17:00-20:00
  • 15 maja i 22 maja 2021 (soboty), 10:00-13:00.

Kogo zapraszamy?

Zapraszamy osoby, które: działają na rzecz lokalnych społeczności (w tym społeczności zróżnicowanych kulturowo); pracują w środowiskach międzykulturowych; zajmują się edukacją nieformalną i pozaformalną lub planują wdrażanie programów międzykulturowych w przyszłości.

Dlaczego?

Żyjemy w coraz bardziej mobilnych oraz wielokulturowych społeczeństwach. Komunikacja międzykulturowa staje się coraz ważniejszą kompetencją w pracy oraz życiu codziennym. To szczególnie ważna kompetencja dla osób pracujących w zróżnicowanych społecznościach.

Mamy nadzieję, że warsztaty pomogą Wam realizować działania dla grup, w których coraz więcej osób uczestniczących pochodzi z różnych kultur oraz zachęcą do dalszego zgłębiania tematu edukacji międzykulturowej.

Jakie korzyści odniesiesz z uczestnictwa w warsztatach?

Podczas warsztatów:

 • zwiększysz swoją umiejętność dostrzegania kulturowych uwarunkowań zachowania;
 • zdobędziesz wiedzę na temat dynamiki kontaktu międzykulturowego oraz zjawisk występujących na styku kultur (etnocentryzmu, filtrów kulturowych, stereotypów);
 • zdobędziesz wiedzę na temat różnic kulturowych w komunikacji (werbalnej i niewerbalnej);
 • poznasz narzędzia do porównywania kultur oraz do analizowania nieporozumień kulturowych;
 • dowiesz się jakie  narzędzia stosowane są w edukacji międzykulturowej.

Metody pracy:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi:

 • ćwiczenia grupowe, mini symulacje;
 • analiza doświadczeń własnych;
 • prezentacja interaktywna;
 • analiza przypadków.

Czas: 

6 godzin dydaktycznych: 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne.

 

Ramowy program: 

Spotkanie 1: 

1. Kulturowe uwarunkowania zachowania

 • czym jest kultura
 • model kultury jako góry lodowej

2. Kontakt międzykulturowy 

 • bariery w kontakcie międzykulturowym
 • zjawiska powstające na styku kultur: etnocentryzm/ etnorelatywizm, stereotypy kulturowe
 • co pomaga w kontakcie międzykulturowym

3.    Różnice kulturowe w komunikacji 

 • w komunikacji werbalnej
 • w komunikacji niewerbalnej

Spotkanie 2:

1. Różnice kulturowe oraz metody porównywania kultur 

 • różnice kulturowe w podejściu do czasu,  współpracy, konfliktów 
 • wymiary kultury
 • wyszukiwarki do porównywania kultur

2. Konsekwencje dłuższego kontaktu międzykulturowego

 • stres adaptacyjny 
 • strategie akulturacji

3. Edukacja międzykulturowa oraz wielokulturowa

 • narzędzia i metody pracy
 • co warto wziąć pod uwagę planując międzykulturowe działania edukacyjne
   

Kurs poprowadzi Anna Kawalska

Psycholożka międzykulturowa, certyfikowana trenerka umiejętności psychologicznych i kompetencji międzykulturowych.  Posiada ponad 15 lat doświadczenia w projektowaniu oraz prowadzeniu warsztatów i treningów dla różnych grup odbiorców: dzieci oraz dorosłych: studentów i studentek, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, pracowników administracji publicznej, klientów biznesowych.

Specjalizuje się w tematyce: komunikacji międzykulturowej, zarządzaniu wielokulturowością, różnorodnością, praw człowieka oraz umiejętności interpersonalnych.

Wspiera migrantów i migrantki oraz osoby w procedurze uchodźczej w procesie adaptacji i integracji. 
Tworzy materiały edukacyjne dla trenerów i trenerek oraz kadry pedagogicznej, autorka wielu publikacji na temat edukacji wielokulturowej, różnorodności oraz praw człowieka, współautorka podręcznika “Warsztaty kompetencji międzykulturowych- podręcznik dla trenerów”. Współautorka i współprowadząca Akademii Edukatorów Międzykulturowych oraz Akademii Mentorów Międzykulturowych w Fundacji Ocalenie. 


Zajęcia są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału w kursie deklarują tym samym, że wezmą udział w całości kursu tj. w dniach:

 • 12 maja i 19 maja 2021 (środy), 17:00-20:00

lub

 •  15 maja i 22 maja 2021 (soboty), 10:00-13:00.
   
 • Wyniki rekrutacji prześlemy mailowo do 6 maja 2021 r.
 • Kontakt w sprawie kursu: [email protected] 
 • Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl