Ogłoszenie
28.04.2021

PZP.021.19.2021 Konkurs ofert na najem sklepu muzealnego

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zarządzenie nr PZP.021.19.2021 Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na najem powierzchni w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i prowadzenie w nim sklepu  muzealnego wraz ze sprzedażą internetową (dalej: "Konkurs").

Na podst. § 4 ust. 1 Statutu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zarządzam co następuje: 

§ 1.

 1. Wprowadzam regulamin konkursu ofert na najem powierzchni w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i  prowadzenie w nim sklepu muzealnego wraz ze sprzedażą internetową (dalej: „Regulamin”).
 2. Powołuję Komisję konkursową w składzie:
  1. Monika Woźnicka – przewodnicząca,
  2. Katarzyna Krauze – członek,
  3. Marta Dudek – członek.
 3. Ogłoszenie oraz przeprowadzenie Konkursu powierzam Komisji konkursowej, która między innymi dokona analizy i oceny ofert, wykluczenia oferentów, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz będzie wykonywać wszelkie inne czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zygmunt Stępiński
Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 

W odpowiedzi na zapytanie o możliwość przedłużenia terminów, aby umożliwić skompletowanie zaświadczeń niezbędnych do złożenia oferty (z US, ZUS i banku), aby zwiększyć dostępność i umożliwić wzięcie udziału w konkursie większej liczbie podmiotów, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński postanowił wydłużyć termin składania ofert. Zmieniona treść zarządzenia w części dot. terminów:

 1. oferty należy składać w terminie do 24 maja 2021 r. do godziny 12:00;
 2. otwarcie Ofert nastąpi 24 maja 2021 r. o godzinie 12:15;
 3. ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 26 maja 2021 r. 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Zarządzenie w wersji dostępnej oraz skan oryginału zarządzenia zostały dołączone do niniejszej wiadomości.

W dniu 26 maja 2021 roku rozstrzygnięto konkurs, zatwierdzony wynik w załączniku.

Załączniki:
 • Zmiana terminów konkursu na najem sklepu muzealnego - skan [PDF]
  Pobierz plik 25.19 KB / PDF
 • Zmiana terminów konkursu na najem sklepu muzealnego - wersja dostępna [PDF]
  Pobierz plik 116.62 KB / PDF
 • Regulamin konkursu ofert na najem sklepu muzealnego z załącznikami [PDF]
  Pobierz plik 7.77 MB / PDF
 • Regulamin konkursu ofert na najem sklepu muzealnego z załącznikami [.docx]
  Pobierz plik 1.24 MB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Protokół dokumentujący udzielenie zamówienia [.docx]
  Pobierz plik 26.72 KB / PDF