Ogłoszenie
12.07.2021

PZP.271.16.2021Produkcja materiałów dydaktycznych „Muzeum w pudełku”

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się po odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami" 

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 98.46 KB / PDF
 • SWZ
  Pobierz plik 1.45 MB / PDF
 • SWZ-wersja dostępna
  Pobierz plik 499.56 KB / PDF
 • Formularz oferty- Załącznik nr 2 do SWZ
  Pobierz plik 161.5 KB / MSWORD
 • Oświadczenie z art. 125 - Załącznik nr 3 do SWZ
  Pobierz plik 151.5 KB / MSWORD
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - Załącznik nr 4 do SWZ
  Pobierz plik 152.5 KB / MSWORD
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 27.91 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert_29.pdf
  Pobierz plik 193.99 KB / PDF
 • Unieważnienie postępowania
  Pobierz plik 74.98 KB / PDF