Ogłoszenie
16.07.2021

PZP.271.22.2021 Druk publikacji „Dziedzictwo Żydów Polskich” oraz „Legacy of Polish Jews”

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami".

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 101.32 KB / PDF
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 74.81 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.43 MB / PDF
 • SWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 536.79 KB / PDF
 • załączniki edytowalne do SWZ
  Pobierz plik 508 KB / MSWORD
 • Wyjaśnienia treści SWZ_22.07.2021
  Pobierz plik 346.68 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Pobierz plik 126.9 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 372.29 KB / PDF
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 40.97 KB / PDF
 • Informacja o unieważnieniu postępowania_wersja dostępna
  Pobierz plik 141.33 KB / PDF