Edukacja
Zgłoszenia do 4.08.2021

Nabór uzupełniający na kurs "Pejzaż Zagłady. Wykorzystanie narracji wizualnych w edukacji"

Na obrazie widzimy dzieło "Bez tytułu" Wilhelm Sasnal.
Wilhelm Sasnal, Bez tytułu, 2016, olej na płótnie, depozyt w Muzeum POLIN

Zapraszamy na wakacyjny kurs online dla nauczycielek, nauczycieli, metodyków i metodyczek nauczania oraz edukatorek i edukatorów. Dorobek Wilhelma Sasnala będzie punktem wyjścia do rozmowy o możliwościach wykorzystania sztuki współczesnej, szczególnie tej mierzącej się z doświadczeniem Zagłady, w edukacji.

Podczas spotkań z ekspertkami i ekspertami, oraz z samym Wilhelmem Sasnalem, zastanowimy się nad sposobami, znaczeniem i rolą włączania narracji wizualnych w proces nauczania.

Program kursu stworzony jest z myślą o tych, którzy pracują z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych, mają wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji o II wojnie światowej i Zagładzie i chcą wzbogacić swój warsztat o wykorzystanie różnorodnych form ekspresji artystycznych w swojej codziennej pracy.

Udział w kursie jest bezpłatny. Wyniki rekrutacji zostaną rozesłane 5 sierpnia (czwartek).

Program kursu

9 sierpnia (poniedziałek), godz. 10:00-14:30

 • 10:00 – 11:00 Rozpoczęcie, informacje organizacyjne, cele kursu - Dorota Siarkowska, Maria Alster
 • 11:00 – 11:15 Przerwa
 • 11:15 – 13:15 Warsztat: "Jak uczyć przez sztukę współczesną?" - Małgorzata Minchberg (Pole Sztuki)
 • 13:15 – 13:30 Przerwa
 • 13:30 – 14:30 Wykład (cz. 1): "Sztuka wobec Zagłady" - dr Piotr Słodkowski (Uniwersytet Warszawski)

10 sierpnia (wtorek)

Dzień pracy własnej Uczestników i Uczestniczek kursu – praca na materiałach otrzymanych przed rozpoczęciem kursu od Organizatorów

11 sierpnia (środa), godz. 10:00-13:30

 • 10:00 – 10:15 Rozpoczęcie dnia, rozgrzewka - Dorota Siarkowska, Maria Alster
 • 10:15 – 12:15 Warsztat (cz. 1): "Nauczanie o trudnych tematach z wykorzystaniem sztuki współczesnej" - Izabela Meyza (Forum Dialogu)
 • 12:15 – 12:30 Przerwa
 • 12:30 – 13:30 Wykład (cz. 2): "Sztuka wobec Zagłady" - dr Piotr Słodkowski (Uniwersytet Warszawski)

12 sierpnia (czwartek), godz. 10:00-14:00 

 • 10:00 – 11:00 Rozmowa wokół filmu "Z daleka widok jest piękny" - Anna Sasnal, Izabela Meyza
 • 11:00 – 11:30 Przerwa
 • 11:30 – 13:30 Warsztat (cz. 2): "Nauczanie o trudnych tematach z wykorzystaniem sztuki współczesnej" - Izabela Meyza (Forum Dialogu)

13 sierpnia (piątek), godz. 10:00-15:00 

 • 10:00 – 10:15 Rozpoczęcie dnia, rozgrzewka - Dorota Siarkowska, Maria Alster
 • 10:15 – 12:15 Warsztat (cz. 1): Jak pomóc uczniom interpretować sztukę? - Katarzyna Witt (Kolektor)
 • 12:15 – 12:30 Przerwa
 • 12:30 – 13:30 Wykład: "Obrazy, które widziałem". Ocaleni artyści Żydzi wobec Zagłady. Świadectwa i upamiętnienia"- dr Renata Piątkowska (Muzeum POLIN)
 • 13:30 – 14:00 Przerwa
 • 14:00 – 15:00 Podsumowanie kursu, zebranie doświadczeń - Dorota Siarkowska, Maria Alster

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl