Muzeum
23.09.2021

Cmentarz żydowski w Orli na Podlasiu oznakowany

1.	Głos zabiera Jarosław Sellin - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - w miejscowości Orla, przy kamieniu oznaczającym dawny cmentarz żydowski
1. Głos zabiera Jarosław Sellin - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, fot. P. Ostrowski / Muzeum Historii Żydów Polskich

Pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku cmentarz żydowski w Orli na Podlasiu, zwany przez mieszkańców "Kwores", znalazł się wśród obiektów oznakowanych w pierwszym etapie realizacji projektu "Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej".

Forma oznakowania – mosiężne tablice o zarysie macewy z polsko-hebrajską inskrypcją i kodem QR, kierującym do opisu obiektów na portalu zabytek.pl, została uzgodniona przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Naczelnego Rabina Polski.

Realizację projektu poprzedziły zmiany prawne uniemożliwiające obrót cmentarzami przez samorządy, nowe kryteria wpisu do rejestru zabytków oraz "Porozumienie w sprawie standardów zachowania i upamiętniania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczpospolitej" Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. zawarte pomiędzy Generalnym Konserwatorem Zabytków, Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz Naczelnym Rabinem Rzeczpospolitej Polskiej.

"Cmentarze żydowskie są materialnym śladem obecności społeczności żydowskiej na ziemiach polskich i nośnikiem pamięci o wielonarodowej, wieloreligijnej tradycji kulturowej I i II Rzeczpospolitej. Naszym podstawowym obowiązkiem jest zatem zadbanie, aby były szanowane tak, jak szanowane są miejsca święte dla innych religii" – powiedział podczas ceremonii prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Orli wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin. – "Mając to na względzie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjowało projekt "Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej", który zakłada identyfikację wszystkich cmentarzy stanowiących do 1939 roku własność gmin żydowskich oraz wprowadzenie ujednoliconej formy ich oznaczania." – wyjaśnił.

Źródło: gov.pl

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl