Wystawy
Nabór przedłużony! Zgłoszenia do 24.11.2021

Zmiana perspektywy: nie-ludzcy świadkowie

Dwie kobiety przyglądają się obrazowi "Shoah" ("Las") Wilhelma Sasnala. Ich sylwetki przedstawione są tyłem i są nieostre, ostrość zachowuje za to dzieło Sasnala - utrzymane w zielonej kolorystyce, na którym w rogu znajdują się trzy małe postacie.
Fot. M. Jaźwiecki/Muzeum POLIN

Wystawa Wilhelma Sasnala "Taki pejzaż" prezentuje obrazy i rysunki artysty, mierząc się z tematem polskiego pejzażu po Zagładzie, przemian społecznych, polityki upamiętniania, rozliczania przeszłości. W nawiązaniu do niej zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym cyklu "Zmiana perspektywy: nie-ludzcy świadkowie", który będzie dotyczył wątku krajobrazu jako świadka Zagłady.

W odpowiedzi na prośby osób zainteresowanych udziałem kondensujemy program cyklu i czekamy na zgłoszenia do 24 listopada. W spotkaniach będzie można wziąć udział w budynku Muzeum POLIN lub online (forma hybrydowa), wyjątkiem są spotkania styczniowe, które będą wymagały obecności w Muzeum.

  • Zgłoszenia: do 24 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc, pod adresem: [email protected] 
  • Pobierz formularz zgłoszeniowy >>
  • Spotkania odbywają się w soboty i niedziele w godz. 11.00-15.00:
    • 4-5 grudnia 2021,
    • 18-19 grudnia 2021,
    • 8-9 stycznia 2022 – finał.

Cykl opiera się na procesie grupowym, konieczny jest udział w całym programie (możliwe jest opuszczenie 1 dnia).

Cykl "Zmiana perspektywy: nie-ludzcy świadkowie" dotyczy krajobrazu rozumianego jako świat pozaludzki (rośliny, zwierzęta, klimat, ekosystemy), a jednocześnie będącego w stałym splocie z człowiekiem. Wątki, których dotkniemy, będą dotyczyły m.in. relacji między środowiskiem naturalnym a przebiegiem Zagłady (np. czynniki naturalne wpływające na lokalizację obozów, otoczenie przyrodnicze jako miejsce kryjówek lub zbrodni), wpływu obozów na środowisko naturalne, krajobrazów poobozowych i ekobójstwa, roślin i zwierząt jako świadków historii, roli przyrody w praktykach upamiętniania Zagłady.

Ta "inna perspektywa", wychodząca poza antropocentryczne narracje, coraz intensywniej rozwija się zarówno w studiach nad Zagładą (historia środowiskowa), jak i w najnowszych działaniach artystycznych, często osadzonych między badaniami, interwencją a sztuką. Stanowi również ważny kontekst dla obecnych dyskusji wokół praktyk muzealnych, w tym sposobów postępowania z zielenią przy powstających miejscach pamięci. Ważnym punktem odniesienia będzie również współczesna refleksja nad antropocenem, wyzwaniach kryzysu klimatycznego i ekologicznego.

Zapraszamy do udziału w cyklu zarówno osoby, które chciałyby zapoznać się z tym tematem, jak i które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę poprzez interdyscyplinarne podejście łączące sztukę, badania i aktywizm. Program cyklu obejmuje wykłady i dyskusje, warsztaty oraz wspólne działanie twórcze skorelowane z finisażem wystawy "Taki pejzaż". Wśród prowadzących m.in.: Jacek Małczyński, Roma Sendyka, Aleksandra Janus, Anna Zagrodzka. Finałowe działanie zostanie przeprowadzone pod opieką artysty Łukasza Surowca.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.