Zbiory

Sześć prac Wojciecha Weissa w zbiorach Muzeum POLIN

Wojciech Weiss (1875-1950) to jeden z najbardziej znanych polskich twórców, malarz, rysownik, grafik, reprezentant nurtu ekspresjonistyczno-symbolicznego w sztuce Młodej Polski oraz kolorystycznych tendencji w sztuce lat 20. i 30. XX wieku. Stosunkowo mało znane są jego prace o tematyce żydowskiej znajdujące się w zbiorach rodziny artysty.

Sześć z tych prac można obecnie oglądać w zbiorach Muzeum POLIN. Są wśród nich trzy szkice z cmentarza żydowskiego w Strzyżowie powstałe w latach 1901-1903 podczas kilkukrotnych pobytów Weissa w tym urokliwym miasteczku leżącym w dolinie Wisłoki, rysunek "Żydzi" z roku 1897, szkic olejny "Wygnanie", ok. 1915, oraz rysunek z 1945 r. "Mury getta krakowskiego".

Zakup prac Wojciecha Weissa  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Narodowa kolekcja sztuki współczesnej".

Z lewej strony flaga Polski, z prawej godło.

Dofinansowano z budżetu państwa ze środków Funduszu Promocji Kultury

Zadanie: Zakup pracy Marka Szwarca i kolekcji 6 prac Wojciecha Weissa związanych z historią i kulturą Żydów polskich.

Kwota dofinansowania: 125 000 zł

Całkowita kwota zadania: 155 340 zł