Edukacja
Zgłoszenia do 25.01.2022

Rekrutacja na kurs dla nauczycieli, metodyków i edukatorów

Dwie kobiety siedzą w galerii Wyzwania nowoczesności w Muzeum POLIN. Ta galeria opowiada o migracji Żydów.
fot. M. Jaźwiecki/Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na trzydniowy kurs doskonalący dla nauczycieli i nauczycielek "Zostać czy wyjechać? Przyczyny i skutki migracji". Zajęcia poprowadzą eksperci i ekspertki z dziedziny historii, psychologii międzykulturowej i kulturoznawstwa specjalizujący się w temacie migracji na przestrzeni wieków.

  • Zgłoszenia do 25 stycznia 2022 (wtorek)
  • Formularz zgłoszeniowy >> 
  • Kurs odbędzie się online w dwóch terminach do wyboru: 7-9 lutego oraz 25-27 lutego 2022 r.
  • Kurs realizowany z wykorzystaniem platformy Zoom.

Jesteś nauczycielką, nauczycielem lub edukatorką, edukatorem i pracujesz z młodzieżą powyżej 13 roku życia? Chcesz się dowiedzieć, jak rozmawiać z młodzieżą o migracjach i uchodźctwie? Jak odpowiadać na trudne pytania dotyczące tego, dlaczego ludzie opuszczali i opuszczają swoje domy i często, ryzykując życiem, wyruszają w nieznane? 

W trakcie trzydniowego kursu online postaramy się odpowiedzieć na te pytania, sytuując rozmowę w szerokim kontekście migracji Żydów. To właśnie historia tej społeczności, niejednokrotnie zmuszanej do opuszczenia kraju zamieszkania, może stanowić punkt wyjścia do rozmowy z uczniami i uczennicami również na temat obecnego kryzysu na granicy.

Kurs "Zostać czy wyjechać? Przyczyny i skutki migracji" poprowadzą eksperci i ekspertki z dziedziny historii, psychologii międzykulturowej i kulturoznawstwa specjalizujący się w temacie migracji na przestrzeni wieków. Działacze i działaczki organizacji pozarządowych na co dzień wspierających migrantów i migrantki oraz zajmujący się szerzeniem wiedzy o pomocy osobom dotkniętym kryzysem migracyjnym. 

Program kursu "Zostać czy wyjechać? Przyczyny i skutki migracji"

Dzień 1 (7.02/25.02)
 
09:30-10:15 Powitanie, integracja, rozmowa o migracjach (wprowadzenie do tematu kursu) 
10:15-10:30 Przerwa 
10:30-11:45 Migracje Żydów na przestrzeni wieków – dyskusja z ekspertami: prof. Jolanta Żyndul, prof. Hanna Zaremska, dr Mariusz Jastrząb 
11:45-12:00 Przerwa 
12:00-13:00 Swój i obcy. Psychologiczne aspekty migracji – wykład prof. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej
 
Dzień 2 (8.02/26.02)
 
09:30-10:45 Historie migracji – międzywojnie, warsztat Anny Staszewskiej-Zatońskiej
10:45-11:00 Przerwa 
11:00-12:30 Swój i obcy. Emocje w szkole – warsztat Dominiki Cieślikowskiej i Małgorzaty Winierek-Kołuckiej
12:30-13:00 Przerwa 
13:00-14:00 Migracje 1968 roku z perspektywa migrantki. Historia a współczesność – rozmowa z Alą Elczewską, moderatoracja:  Monika Koszyńska
 
Dzień 3 (9.02/27.02)

09:30-10:45 Prezentacja zajęć "Byliśmy uchodźcami" na portalu iWitness, Monika Koszyńska 
10:45-11:00 Przerwa 
11:00-12:15 Migracje dziś – rozmowa z Anną Maciejko z Formum Migracyjnego
12:15-12:30 Przerwa 
12:30-14:00 Dawniej i dziś – uzasadnione i nieuzasadnione porównania – warsztat Izy Mayzy
14:00-14:15 Podsumowanie kursu, prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum POLIN

Nagrania z trzema ekspertami zostaną wysłane Uczestnikom i Uczestniczkom przed kursem  
* Program kursu może ulec zmianie.


O wynikach rekrutacji poinformujemy mailowo do 1 lutego 2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: [email protected]

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.