Ogłoszenie
27.04.2022

PZP.271.13.2022 Usługi tłumaczeń pisemnych na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami".

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 142.39 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 957.67 KB / PDF
 • załączniki edytowalne
  Pobierz plik 261.5 KB / MSWORD
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 48.35 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 332.3 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 450.04 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Pobierz plik 372.7 KB / PDF
 • Zawiadomienie o cofnięciu czynności i unieważnieniu postępowania PZP.271.13.2022
  Pobierz plik 353.52 KB / PDF