Ogłoszenie
06.06.2022

PZP.271.18.2022 Zakup reklam w formie drukowanej w prasie o zasięgu krajowym i w publikacjach ukazujących się w Polsce wskazanych przez Zamawiającego oraz usługi doradcze związane z planowaniem ich zakupu

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami".

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 146.84 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 929.16 KB / PDF
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 68.53 KB / PDF
 • załączniki edytowalne do SWZ
  Pobierz plik 302 KB / MSWORD
 • Wyjaśnienie treści SWZ 9.06.2022
  Pobierz plik 366.46 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 339.79 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 389.73 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 370.75 KB / PDF