Ogłoszenie
10.08.2022

Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych ws. zamówienia usługi polegającej na organizacji międzynarodowego Kongresu podsumowującego projekt "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe"

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN informuje o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych na podstawie art. 84 ust. 1-4 ustawy z dnia 11.09.2019 roku – Prawo zamówień publicznych. Muzeum przewiduje zamówienie usługi polegającej na organizacji międzynarodowego Kongresu "Jewish Cultural Heritage: practicies, perspectives, challenges" podsumowującego projekt "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" w dn. 19-20 października 2023 r.

Zakres wstępnych konsultacji rynkowych dotyczy:

 1. Możliwości organizacji wydarzenia w zaplanowanym przez Zamawiającego kształcie przez Wykonawców działających w branży organizacji eventów;
 2. Oceny zgodności zamówienia z zasadami gospodarnego i racjonalnego wydatkowania budżetu Muzeum;
 3. Realności wykonania założeń merytorycznych Kongresu stanowiących część założeń projektu ŻDK.

Międzynarodowy, dwudniowy kongres, zrealizowany we współpracy z pięcioma instytucjami partnerskimi z Norwegii (Partnerami projektu) będzie platformą dla przedstawienia i podsumowania rezultatów projektu. Wykłady i prezentacje wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy pozwolą na omówienie różnorodnych aspektów związanych z dziedzictwem żydowskim, współczesnym dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym. Prezentowane na kongresie dobre praktyki zostaną zebrane w publikacji online, która będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Szczegółowy opis idei, założeń organizacyjnych i ogólnego programu kongresu znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiotem konsultacji są następujące kwestie:

 1. Ustalenie możliwości organizacji wydarzenia w zakresie wszystkich jego składowych (punkty 2-12) przez jednego wykonawcę działającego w branży eventowej (z ewentualnym wykorzystaniem podwykonawców).
 2. Czy jest możliwe i w jakim zakresie (czy leży w zakresie standardów rynkowych w branży) jednoczesne zaprojektowanie identyfikacji wizualnej imprezy, jak też przygotowanie materiałów promocyjnych (ulotki, zaproszenia, inne druki akcydentalne, gadżety) i dekoracja przestrzeni budynku Muzeum?
 3. Czy jest możliwe przeprowadzenie według wskazań i we współpracy z Muzeum rekrutacji uczestników czynnych (referentów ze  środowiska akademickiego i instytucji kultury)? Czy przeprowadzenie rekrutacji może obejmować rozliczenia podróży, wynagrodzeń za wystąpienia, kosztów noclegowych itp.?
 4. Czy jest możliwy udział Wykonawcy w pracach w zakresie logistyki uczestnictwa honorowych mówców Kongresu (kontakt i ustalenia merytoryczne byłyby po stronie Muzeum, logistyka transportu, noclegu itp. - po stronie Wykonawcy)?
 5. Czy jest możliwe przeprowadzenie rekrutacji uczestników biernych (stała publiczność – określenie grupy i bazy kontaktów -  po stronie Muzeum) i dokonanie rozliczeń dotyczących wsparcia finansowego w zakresie kosztów podróży tych grup (ryczałty lub zwrot kosztów za podróż i nocleg, tzw. travel support)?
 6. Czy jest możliwe przygotowanie streamingu online wybranych wydarzeń?
 7. Czy jest możliwe zapewnienie cateringu, organizacja przerw kawowych, uroczystego bankietu, uroczystego obiadu/kolacji?
 8. Czy jest możliwe zapewnienie obsługi tłumaczeń z wykorzystaniem infrastruktury Muzeum (kabiny tłumaczy, sprzęt audio)?
 9. Czy jest możliwe zapewnienie organizacji wydarzeń towarzyszących (koncert muzyczny wraz z obsługą techniczną, wydarzenie o profilu artystycznym, inne wydarzenia towarzyszące)?
 10. Czy jest możliwe zapewnienie obsługi umów i rozliczeń z podwykonawcami (np. firmy świadczące usługi w zakresie cateringu, tłumaczeń itp.)?
 11. Czy jest możliwe zapewnienie obsługi fotograficznej i produkcji promocyjnych/sprawozdawczych materiałów audiowizualnych?
 12. Czy jest możliwa obsługa procesu produkcji publikacji pokonferencyjnej (wersja elektroniczna i drukowana – redakcja, korekty, projekt DTP, skład, druk i konwersja do formatów elektronicznych)?
 13. W jaki sposób określić w dokumentach postępowania konieczność nadzoru Muzeum nad powstającym programem organizacyjnym kongresu (konieczność akceptacji przez Zamawiającego wszelkich działań, np. logistycznych, które mogą wpływać na kształt programu wydarzenia)?
 14. W jaki sposób określić w dokumentach postępowania konieczność zorganizowania niektórych elementów wydarzenia we współpracy z Zamawiającym (np. punkty 3, 4, 8)?

Zapraszamy podmioty zainteresowane udziałem w ogłoszonych wstępnych konsultacjach rynkowych o nadsyłanie zgłoszeń do p. Krzysztofa Banacha na adres e-mail: [email protected] do 20.08.2022 r.
Na odpowiedzi na postawione problemy  – w formie e-mailowej – czekamy do dnia 31.08.2022 r.

Załączniki:
 • Załącznik nr 1 - roboczy opis programu Kongresu, 19-20.10.2023 - wersja dostępna
  Pobierz plik 27.86 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 2 - notatka z przeprowadzonych konsultacji rynkowych - wersja dostępna
  Pobierz plik 16.72 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT