Wsparcie

Pobyt badawczy dla naukowca z Ukrainy w ramach GEOP

Mychajło Zubar stoi przy mównicy podczas konferencji naukowej.
Mychajło Zubar. fot. M. Bujak / Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dostrzegając potrzebę pilnego wsparcia ukraińskich uczonych w obliczu rosyjskiej agresji, Muzeum POLIN oferuje jeden 12-miesięczny pobyt badawczy dla naukowca z Ukrainy w ramach Global Education Outreach Program (GEOP).

Uczestnikiem pobytu badawczego w ramach GEOP będzie dr Mychajło Zubar, kierownik działu wystaw, współautor wystawy stałej Narodowego Muzeum Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz koncepcji rekonstrukcji Muzeum.

Doktor Zubar jest specjalistą w zakresie teorii muzealnictwa, w szczególności problematyki powstawania i rozwoju nowoczesnych polskich muzeów narracyjnych. Do jego zainteresowań naukowych należy historia powstawania i rozwoju muzeów narracyjnych, sposobów ich komunikacji ze społecznością i roli społecznej nowoczesnych muzeów narracyjnych, zwłaszcza w zachowywaniu i kształtowaniu pamięci społecznej. Tematem jego pracy doktorskiej było powstanie i funkcjonowanie polskich muzeów narracyjnych w kontekście przemian społecznych drugiej połowy XX – początku XXI wieku. Obecnie dr Zubar kończy prace nad monografią, której tematem są nowoczesne polskie muzea narracyjne i zasady ich tworzenia i funkcjonowania.

Mychajło Zubar jest autorem koncepcji i kuratorem projektów wystawienniczych i muzealnych m.in.: "Port Kultur" (Mariupol, Ukraina), "Muzeum Wojsk Specjalnych" (Kropywnycki, Ukraina), "Szewczenko w języku miasta" (Kijów, Ukraina), "Szewczenko – poeta” (Kijów, Ukraina), "Chwała Ukrainie. Symbole Niepodległości" (Gdańsk, Polska).

Doktor Zubar był laureatem dwóch Programów Stypendialnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – "Gaude Polonia".

Podczas pobytu badawczego dla naukowca z Ukrainy w ramach GEOP dr Mychajło Zubar będzie prowadził badania dotyczące wpływu narracyjnych muzeów na sposób komunikacji muzealnej w muzeach żydowskich we Wschodniej Europie oraz zmian sposobów funkcjonowania muzeów i ich wpływie na kształtowanie pamięci zbiorowej i postrzeganie wielonarodowości historycznej.

Projekt "GEOP Fellowship for Ukrainian Scholars at Risk" ma na celu zapewnienie wsparcia ukraińskim naukowcom, aby mogli kontynuować swoją pracę badawczą. Ze względu na to, że Muzeum POLIN jest instytucją promującą historię i kulturę polskich Żydów, o udział w projekcie mogą ubiegać się naukowcy z tytułem doktora lub jego odpowiednikiem, studiujący dowolną dziedzinę związaną z Żydami wschodnioeuropejskimi, taką jak historia, kulturoznawstwo, muzyka, historia sztuki, historia publiczna, muzealnictwo, studia nad pamięcią lub dziedziny pokrewne.

 

GEOP Fellowship for Ukrainian Scholars at Risk jest oferowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg, przy wsparciu prywatnych darczyńców z całego świata.

Logo Fundacji Róży Luksemburg

GEOP Fellowship for Ukrainian Scholars at Risk odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Logo Global Outreach Program

Global Education Outreach Program jest możliwy dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH