Patronat POLIN
5-6.12.2022

Konferencja naukowa "Żydowscy obywatele polskich miast i ich żydowskie dziedzictwo"

Rozbita na kawałki porcelana z wizerunkami Żydów, czarno-białymi zdjęciami budynków, symbolem gwiazdy Dawida, literami hebrajskimi.
fot. Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

Zapraszamy na konferencję naukową o żydowskich obywatelach polskich miast, która odbędzie się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Konferencji towarzyszy bogaty program wydarzeń.

Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenia im. Jana Karskiego dla upamiętnienia 80. rocznicy zagłady getta kieleckiego oraz 160. rocznicy osadnictwa żydowskiego w Kielcach. Współorganizatorami konferencji są Muzeum Narodowe w Kielcach i Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Konferencja  ma charakter otwarty – obrady rozpoczynać się będą każdego dnia o godz. 9.00 w Muzeum Dialogu Kultur (ul. Rynek 3). Podczas dwóch dni zaplanowane są następujące sesje:

 • Szetł czy hejm,
 • Keltz, czyli życie,
 • Zagłada Keltz,
 • Zagłada sztetl,
 • Przemoc antyżydowska,
 • Przemoc antyżydowska po Zagładzie, głosy i interpretacje,
 • Pamięć i obecność.  

W konferencji wezmą udział wybitni historycy i badacze zajmujący się dziedzictwem Żydów na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego. Wśród prowadzących obrady są:

 • prof. dr hab. Maciej Tomal z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab.  Robert Kotowski (dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach),
 • prof. dr hab. Andrzej Żbikowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego,
 • prof. dr Jan Tomasz Gross z Uniwersytetu Princeton (USA),
 • prof. dr hab. Bożena Szaynok z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Program towarzyszący

Zapraszamy również na wydarzenia towarzyszące konferencji organizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. W piątek, 2 grudnia, o godz. 17.00 w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu (ul. Planty 7) odbędzie się wernisaż prac litewskiej artystki Dovilė Dagienė. Wystawa prezentuje fotografie twarzy dzieci Holocaustu na liściach roślin. Następnego dnia, 3 grudnia, o godz. 17.45 w kinie "Moskwa" odbędzie się specjalny pokaz filmu dokumentalnego "Przy Planty 7/9". Kolejne wydarzenia odbędą się w Instytucie na ul. Planty 7:

 • poniedziałek, 5 grudnia, o godz. 18.30 – spotkanie autorskie z Jarosławem Kurskim wokół książki "Dziady i dybuki" (prowadzenie: Bogdan Białek),
 • wtorek, 6 grudnia ,o godz. 18.30 – debata pt. "Czego uczymy się, badając relacje polsko-żydowskie" z udziałem Anny Bikont, Bożeny Szaynok, Grzegorza Gaudena, Jana Tomasza Grosa i Bogdana Białka.

Wydarzenia będą transmitowane na kanale FB Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.  

Patronat nad konferencją objęli:

 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
 • Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny,
 • Patronat medialny: "Gazeta Wyborcza" Kielce.

Wsparcia finansowego udzieliło:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Sarah and Herszel Kotlicki Foundation.

Wydarzenia towarzyszące dofinansowane zostały przez Litewski Instytut Kultury i Fundację im. Róży Luksemburg w Polsce.

 

Belka logotypowa patronów i organizatorów konferencji naukowej „Żydowscy obywatele polskich miast i ich żydowskie dziedzictwo”.